LaH Oppland Fagdager 4. og 5. mars 2020

Av Evy Marie Kyseth, 27.01.2020

Velkommen til LaH Oppland Fagdager 4. og 5. mars 2020, Lillehammer Hotell Scandic 

Adresse: Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer

Påmeldingsfrist 17. februar 2020, bindende påmelding.

Husk å nominere årets helsesykepleier! Se vedlagte program. 

HUSK Å VÆRE INNLOGGET, ELLERS VIL DU IKKE FÅ FAGRUPPEMEDLEMSPRIS!