Kandidater til valg

Av Gunn Bente Levik, 28.01.2020

Nominasjonskomiteen har mottat mange kandidater som stiller til valg i NSF Vestland.

Hvilke roller skal fylles?

Til heltidsverv skal det velges fylkesleder og nestleder. I tillegg skal det velges 8 faste medlemmer og 8 varamedlemmer. Av de 8 faste skal det være 4 fra "gamle" Sogn og Fjordane og 4 fra "gamle" Hordaland. Varadelegatene velges på samme måte.  

Følgende stiller til fylkesledervervet:

Mette Mikkelsen, Reidun Stavland, Lise Karin Strømme og Karin Bell Trældal

Følgende stiller til nestledervervet:

Annette Eri Norevik, Reidun Stavland, Lise Karin Strømme og Karin Bell Trældal

Følgende stiller til fylkesstyret fra "gamle" Hordaland:

Siw Øfstegaard Heimdal, Mats Kinn-Mikalsen, Bente Soltvedt Leversen, Mari Aas Opkvitne, Linn-Threse Paus, Kastriot Prenga, Gunhild Riisøen, Silje Strand Skauge, Reidun Stavland, Karen-Anne Stordalen og Lise Karin Strømme

Følgende stiller til fylkesstyret fra "gamle" Sogn og Fjordane:

Elin Christensen, Nina Hopland Erviksæter, Toril.O.Fjørtoft, Per Anders Johansen Hornnes, Berit Kolltveit, Annette Eri Norevik, Kjell-Wernik Nystøyl, Wenche Kristin Røkenes, Britt Lovise Støfring, Anita Sviggum og Bjørg Tordal

 

Valget vil foregå på fylkesmøtet 26.mars 2020.

Nominasjonskomiteen