Fagkafe barnesykepleierforbundet

Barnesykepleierforbundet Buskerud arrangerer fagkafe

Av Trude Hansen, 31.01.2020

Velkommen til fagkafè i BSF Buskerud. Fagkafeen arrangeres tirsdag 10. mars kl 1800-2030 på fylkeskontoret i Buskerud.

Faggruppen for sykepleiere som jobber med
syke nyfødte, barn og ungdom.


Det blir foredrag av pensjonert prest, forfatter og foredragsholder
Steinar Ekvik:
«Den gode balansen - se andre og se seg selv*

Et foredrag som retter oppmerksomheten mot hvor viktig det er at mennesker som bruker mye tid og krefter på å møte andres behov, også har respekt for egne behov.

Det vil holdes loddsalg og
serveres kake, kaffe og kald drikke.


Ta med deg dine kollegaer for en hyggelig og lærerik kveld!

Sted: NSF fylkeskontor
Sankt Olavsgate 2, 3.etg
Drammen
Tid: Kl. 18.00 - 20.30
Pris: Gratis for medlemmer av BSF
50 kr for ikke-medlemmer


Påmelding innen 6. mars til beateharvik@hotmail.com eller
på sms/tlf. 98259331