Valg av nytt fylkesstyre, fylkesleder og nestledere i NSF Troms og Finnmark

Av NSF Troms, 10.02.2020

Nominasjonskomiteen i NSF Troms og Finnmark minner om frist for innlevering av villighetserklæring 21. februar.

Det letter vårt arbeid dersom vi får dem inn tidligere. Til dere som allerede er foreslått, vær kjapp å sende inn!

Dere som stiller til verv som fylkesleder og nestledere vil bli innkalt til intervju med
nominasjonskomiteen 2. eller 3. mars i Tromsø. Sett av dato!

Mvh. Nominasjonskomiteen i Troms og Finnmark