AVLYST - Introduksjonskurs 11. mars

Av NSF
 • Velkommen
 • Avtaleverket med vekt på hovedavtalen
  • Tillitsvalgtrollen - Rettigheter og plikter
  • Tillitsvalgtes oppgaver
  • Samarbeid med arbeidsgiver
  • Tillitsvalgtopplæringen i NSF
   • Ulike kurstilbud
   • Organisering av opplæringen
  • Bruk av sosial medier – nettvett som NSF representant