AVLYST Introduksjonskurs 22. april 2020

Av Svein Helge Hopland, 03.03.2020

Onsdag 22.april arrangeres det obligatorisk introduksjonskurs for nye tillitsvalgte i NSF. Kurset er første del av opplæringen av nye tillitsvalgte og følges av basiskurs (4 dager), arbeidstidskurs (4 dager), og forhandlingskurs (4 dager).

Deltakerne skal i forkant ha fått tilsendt Timeshjelpen Håndbok for nye tillitsvalgte. Denne skal leses før kurset starter.

Kurset holdes på NSF Vestland sitt fylkeskontor på Torgalmenningen 3b, Bergen.

Vel møtt!