AVLYST - HTV-Konferanse i Trøndelag 29. april 2020 på Stjørdal

Av Henriette Nilsen Lian, 04.03.2020

Norsk Sykepleierforbund Trøndelag kaller inn til HTV-Konferanse på Stjørdal

Program og Innkalling på mail kommer.

Dato:  29. april 2020
Tid:     kl 09.00- 16.00 (registrering og morgen kaffe fra kl 08.00)
Sted:   Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7570 Hell

Påmeldisgfrist: Snarest eller innen 05. april 2020
Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

Ved søknad om permisjon med lønn, henvises til KS hovedavtale del B § 3-6, Spekter del III kap. X § 52 c, Staten del 2 kap. 9 § 34. og Virke kap. 3 pkt. 3.2. Fylkesstyret søker om fri etter KS del B § 3-5 c), Spekter § 52 og/eller § 26, Stat § 34.

Velkommen!

Medlem av Akademisk Studieforbund