Vedtatt innstilling fra felles nominasjonskomite for NSF Oppland og NSF Hedmark

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 15.07.2020

10. mars vedtok nominasjonskomiteen i NSF Hedmark sin innstilling til valgene under felles fylkesmøte for NSF Oppland og NSF Hedmark, som er utsatt til 15. september, og blir et rent valgmøte via internett.

Innstillingen gjelder fylkesleder, nestleder og øvrige fylkesstyre for sammenslåtte NSF Innlandet i perioden 2020-2023.

Valgene vil bli gjennomført via nettbaserte løsninger 15. september.

Fra forbundsstyrets vedtak, 12. mars: "Forbundsstyret vedtar at fylkesmøtene 2020 skal avvikles som rene valgmøter og der valgene gjennomføres elektronisk."

Det ble også vedtatt at alle kandidatene blir oppfordret til å lage en videopresentasjon av seg selv, som blir gjort tilgjengelig for delegatene.  Videopresentasjon på inntil 3 minutter for kandidater til verv som leder eller nestleder og 2 minutter for kandidater til verv som styremedlem.  Alle kandidater er blitt informert om hvordan videoklippet skal lastes opp.

Til orientering har kandidatene Ingrid Mæhlum Prestrud, Ine Myren Nesbø og Jorun Hansebråten trukket sine kandidatur.  Nominasjonskomiteen vurderer fortløpende behovet for evt. endring i innstillingen.

Nominasjonskomiteens innstilling: Nominasjonskomiteens innstilling - Innlandet - 2020.pdf