Korona

Varsel om permittering?

Av Elise Steen, 20.03.2020

Vi hører mye om stor arbeidsbelastning og mangel på sykepleiere og annet helsepersonell i disse koronatider. Likevel er det noen institusjoner og arbeidssteder der det arbeider sykepleiere, hvor det kan bli aktuelt med permitteringer. 

Hvis du som medlem hører at dette kan bli aktuelt på din arbeidsplass, så ta kontakt med tillitsvalgt snarest. Er det ikke tillitsvalgt for NSF på ditt arbeidessted, ta kontakt med NSF Buskerud for bistand via kontaktskjema