Sykepleierkongressen 2021

Av NSF, 26.03.2020

Sykepleierkongressen arrangeres hvert fjerde år og er en av de viktigste møteplassene for sykepleiere.

På grunn av krisesituasjonen helsetjenestene og dermed landets sykepleiere står i, har Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) besluttet å utsette Sykepleierkongressen som skulle vært arrangert på The Qube og Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 22. - 24. september 2020. 
 
Sykepleierkongressen arrangeres på samme sted 1.og 2. desember i 2021.
 
 

Prekonferanser

Tirsdag 30. november arrangeres følgende prekonferanser:

- ledelse

- forskning

- psykisk helse og rus

- jordmortjenesten

 

Se informasjon på www.sykepleierkongressen.no