Prekonferanser 2021

Av NSF, 26.03.2020

I tilknytning til Sykepleierkongressen 2021 arrangeres ulike prekonferanser.

Tirsdag 30. november arrangeres følgende prekonferanser:

- ledelse

- forskning

- psykisk helse og rus

- jordmortjenesten

 

Se informasjon på www.sykepleierkongressen.no