lill sverresdatter larsen
- KS synes å bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å foreslå stadig dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen, sier Lill Sverresdatter Larsen om hvorfor NSF sier nei til avtale som tilsidesetter rettigheter i ferieloven.

- Sier nei til uforutsigbar ferieavvikling

Av NSF, 27.03.2020

KS har tilbudt NSF en avtale som åpner for at arbeidsgiver får adgang til å pålegge de ansatte å ta ferie på tre dagers varsel, og at hovedferien kan fastsettes med 14 dagers frist. - Det er uaktuelt for forbundet å avtale bort de lovbestemte varslingsfristene for ferie, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Lovens frist er satt for å gi tid til å planlegge ferien for arbeidstakerne. Fristene er allerede knappere enn det som praktiseres i de fleste virksomheter. Behovet for et rimelig varsel blir ikke mindre i et år med ekstreme arbeidsbelastninger for sykepleierne.

Forbundet er ikke beredt til å frata den enkelte de rettigheten som ferieloven gir gjennom en sentral avtale. Loven gir allerede den fleksibiliteten som er nødvendig for å håndtere situasjonen, og er heller ikke til hinder for at den enkelte arbeidstaker kommer til enighet med sin arbeidsgiver i det enkelte tilfelle.

-  Vi registrerer at KS synes å bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å foreslå stadig dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen på vegne av pasient, pårørende og samfunn. Dette er tiden for samfunnsansvar, også for store og seriøse arbeidsgiverforeninger, sier Sverresdatter Larsen.