lill sverresdatter larsen

KS avviser krav om ekstra kompensasjon

Av NSF, 17.04.2020

- KS avviste i går et krav fra Unio-forbundene som anerkjenner yrkesgruppene innenfor helsesektoren for den ekstra innsatsen de gjør og vil fortsette å gjøre fremover. Økt arbeidsbelastning, risiko og fleksibilitet må belønnes, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Kravet innebærer blant annet:

  • ekstra kompensasjon for de særlig belastende vaktene på kveld, natt og helg
  • et økonomisk tillegg for lange vakter på 12,5 timer eller mer som arbeidsgivere mange steder har innført
  • overtidskompensasjon tilsvarende det som allerede er avtalt med Spekter.


- Det er viktig å huske på at en krevende bemanningssituasjon har blitt forsterket gjennom pandemien. Sykepleierne og NSF har gjennom avtaler med arbeidsgiverne utvist evne og vilje til fleksibilitet og omstilling. Dette har medført at enkelte opplever større uforutsigbarhet i arbeidshverdagen og turnusarbeidere må jobbe mer belastende turnuser med blant annet kortere hviletid, mer helgearbeid og lange vakter, sier Larsen.

Avtalene NSF tidligere har inngått med arbeidsgiverne har utelukkende vært gjort for å bidra til tilstrekkelig bemanning, slik at nødvendige helsetjenester sikres. NSF har holdt tilbake å snakke om lønn, fordi krisen så langt har krevet handling. Når vi nå forhåpentligvis går over i en ny fase av krisen er det på tide å snakke om tiltakene som anerkjenner sykepleierne for den jobben de har gjort, som de gjør og som de skal gjøre i fremtiden. Vi har sett hvordan befolkningen anerkjenner helsepersonell gjennom daglige applauser. Det er viktig, men det kreves noe langt mer.

NSF mener at kravet vil kunne bidra til å motivere arbeidstakerne til å stå løpet helt ut gjennom koronaepidemien og til å forbli i yrket også etter at epidemien er over.