Camilla Jørstad i smittevernsutstyr
Intensivsykepleier Camilla Jørstad kledd for en ny, krevende dag på jobb for å yte god sykepleie til kritisk syke pasienter på Sykehuset Østfolds intensivavdeling.

NSFLIS - faggruppen for intensivsykepleiere

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 14.05.2020

NSF har 35 ulike faggrupper. Flere av dem har også lokale faggrupper i Østfold. Her følger en presentasjon av NSFs faggruppe for intensivsykepleiere ved Camilla Jørstad, som er leder for NSFLIS i Østfold. 

- Vi intensivsykepleiere har fått mye oppmerksomhet gjennom media den siste tiden vedrørende mangelen på sykepleiere med vår spesialutdanning nå som vi står inne i COVID-19-pandemien, forteller den erfarne intensivsykepleieren og faggruppelederen.

- Ingen vet hvordan den nærmeste tiden blir med tanke på smittespredning og antall kritisk syke men det ligger i vårt yrke å være fleksible så vi omstiller oss raskt - vi er klare til å møte det som kommer. Sykehuset Østfold på Kalnes, der de fleste av intensivsykepleierne i Østfold jobber, ruster opp til å ta i mot inntil 80 intensivpasienter i pandemiens mest kritiske fase. Da trenger vi kvalifisert personell! De siste ukene har vist hvor dyktige vi sykepleiere er på å samarbeide uavhengig av hvor vi jobber. Sykepleiere fra andre faggrupper og avdelinger har møtt opp på intensivavdelingen for å kurses i å være støttepersonell når neste pandemibølgen kommer. Jeg er stolt over å ha et yrke hvor det er så mange med så mye mot, innsats og vilje til å dra lasset sammen, understreker Camilla begeistret.

 - Faggruppen NSFLIS består av ca 3000 medlemmer i Norge og i Østfold er vi 129 medlemmer. Vi ønsker oss flere både kollegaer og medlemmer! NSFLIS arrangerer hvert år en nasjonal fagkongress. I 2023 er det Østfolds tur. Vi gleder oss til å vise Norges intensivsykepleiere hvilken flott del av landet vi bor i.  For oss som er intensivsykepleiere, er det aldri en kjedelig dag på jobben. Bli intensivsykepleier du også, oppfordrer Camilla Jørstad, leder for NSFLIS i Østfold.

Her finner du mer informasjon om NSFLIS;  https://www.nsf.no/faggrupper/intensivsykepleiere