Her er et bilde av de ansatte og politikere i Akershus, Buskerud og Østfold (bildet er tatt før koronarestriksjonene). Bakerst fra venstre Joakim Stubberud (Østfold), Line Jørgensen (Buskerud), Trude Hansen (Buskerud), Gunn-Marit K. Skogli (Akershus), Ragnhild Hegg (Akershus) og Lone A. Ruistuen (Akershus). I midterste rekke fra venstre Siw Sedolfsen (Østfold), Eva Zimmermann (Østfold), Elise Steen (Buskerud) og Linda Lavik (Buskerud). Foran fra venstre Elin Lundby (Akershus), Karen Brasetvik (Østfold) og Grethe Follestad (Akershus).
Her er et bilde av de ansatte og politikere i Akershus, Buskerud og Østfold (bildet er tatt før koronarestriksjonene). Bakerst fra venstre Joakim Stubberud (Østfold), Line Jørgensen (Buskerud), Trude Hansen (Buskerud), Gunn-Marit K. Skogli (Akershus), Ragnhild Hegg (Akershus) og Lone A. Ruistuen (Akershus). I midterste rekke fra venstre Siw Sedolfsen (Østfold), Eva Zimmermann (Østfold), Elise Steen (Buskerud) og Linda Lavik (Buskerud). Foran fra venstre Elin Lundby (Akershus), Karen Brasetvik (Østfold) og Grethe Follestad (Akershus).

NSF Viken

Av Joakim Stubberud, 15.05.2020

Regionsreformen er en realitet og mange fylker har blitt slått sammen, snart skal også NSF Østfold, Buskerud og Akershus følge etter. 

Da blir vi NSF Viken og går fra tre fylkeskontor til ett. NSF Viken vil da bestå av 51 kommuner, en rekke helseforetak og enda flere sykehus. I tillegg til alle andre som leverer helsetjenester som har medlemmer hos oss.

Det medfører at vi blir 21642 medlemmer totalt i de tre fylkene. Heldigvis er vi ti rådgivere, en administrativ leder og snart får vi også ny fylkesleder og to nestledere. Fylkeslederne skulle egentlig blitt valgt på fylkesmøtet som var tenkt gjennomført i mars. Det er kanskje ingen overraskelse at det ble utsatt, som så mye annet nå i disse dager. Vi håper å få gjennomført valg, slik at de nye fylkeslederne er på plass i september.

Det skal også velges nytt fylkesstyre samtidig med valg av ledere. Du kan lese om kandidatene her, men husk at du må være logget inn for å få tilgang.

Det nye fylkeskontoret blir da lokalisert i Tollbugata 22 i Oslo, som er der hele hovedkontoret vårt og fylkeskontoret til Oslo ligger.