Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

Webinar i kriseledelse - torsdagssamlinger

Av NSF Kurs- og konferanseenhet, 15.05.2020


NSF tilbyr ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere gratis webinar i kriseledelse, fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020.

Det legges tilrette for gjennomføring på fire ulike ukedager og tidspunkt. Du MÅ følger same ukedag og tidspunkt gjennom hele kurset. 

Denne påmeldingssiden gjelder torsdagssamlingene:
- torsdag 28. mai (uke 22) - ulike kriser og mental forberedelse
- torsdag 18. juni (uke 25) - mobilisering av kriseledelsesteam
- torsdag 24. september (uke 39) - samhandling og ledelse på tvers
- torsdag 15. oktober (uke 42) - krisekommunikasjon

Tidspunkt: kl. 16.00-18.00. Du må påberegne pålogging ca. kl. 15.45.

Klikk på denne lenken for å få mer informasjon om opplæringen og pålogging til en av de andre ukedagene.

Målgruppe:
Ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere.

Påmeldigsfrist: torsdag 28. mai 2020 kl. 07.59 (NY frist)

Kursavgift:
Kurset er gratis, men du kan bli fakturert et gebyr på kr 500 dersom du ikkje møter opp uten å ha gitt beskjed på forhånd/meldt deg av.

Kursplasser:
Det er 500 kursplasser per gruppe. Du vil få tilsendt e-post med instruks om hvordan delta (teknisk plattform: Zoom). Dersom det blir venteliste for denne samlingen kan du bli flyttet til en av de andre kursdagene. Du vil da bli kontaktet.

Du må være innlogget med medlemsnummer og passord for å få frem påmeldingsskjemaet.

Kontakt NSFs kurs- og konferanseenhet (KKE) dersom du får problem med å melde deg på eller har spørsmål:

- Christina, tlf. 38072184, e-post: kke-sor@nsf.no
- Martha, tlf. 22043143, e-post: kke-ost@nsf.no
- Henriette, tlf. 41500948, e-post: kke-midt@nsf.no
- Gunn, tlf. 57832265, e-post: kke-vest@nsf.no

NSF er medlem av Akademisk Studieforbund