Marita Hilleren
Marita Hilleren er ny administrativ leder for ansatte i NSF Rogaland og NSF Vestland

Velkommen, Marita!

Av Mette Mikkelsen og Arild Berland, 20.05.2020

NSF Rogaland ønsker velkommen Marita Hilleren som ny administrativ leder for samarbeidsområde NSF Vest! Marita vil være leder for ansatte ved fylkeskontorene i Rogaland og Vestland. Stillingen er nyopprettet og utgjør således nye ressurser som vil komme medlemmene til gode.

Marita er sykepleier og har hatt lederstillinger på flere nivå i kommunal sektor gjennom mange år. Hun har lederutdanning fra UiB og BI og kom fra stillingen som assisterende kommunalsjef i Øygarden kommune. Før det jobbet hun sju år som kommunalsjef i Sund kommune.

Hun har også jobbet som avdelingssykepleier - og hun har vært tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt for NSF i perioden 1997-2003

Marita skal ha administrativt ansvar for fylkeskontorene i Rogaland og Vestland (Det som i dag er NSF Hordaland og NSF Sogn og Fjordane). Hun vil  med sine oppgaver frigjøre ressurser hos både politisk valgte og rådgivere slik at fylkeskontorene blir enda bedre rustet til å bistå medlemmer og tillitsvalgte. 

Vi på fylkeskontorene har allerede rukket å bli litt kjent med Marita og ser frem til et godt samarbeid med henne over fylkesgrensene i samarbeidsområde Vest.