Anestesisykepleierne NSF ved Ann-Chatrin L. Leonardsen
Ann-Chatrin Leonardsen er leder for Anestesisykepleierne NSF, Østfold. Hun er også sekretær i landsstyret i faggruppen. Leonardsen jobber som førsteamanuensis på Høgskolen i Østfolds videreutdanningene i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Anestesisykepleierne - en av NSFs 35 faggrupper

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 20.05.2020

Som anestesisykepleier kan du jobbe i operasjonsavdeling og gi bedøvelse til pasienter, og du er en naturlig del av akutt-team på sykehus. Du kan også jobbe på smerteklinikk, dagkirurgisk enhet, privatklinikk, oppvåknings- eller intensivavdeling, akuttmottak, ambulanse eller luftambulansetjenesten, offshore på oljeplattform eller i katastrofe- og bistandsarbeid. Mange anestesisykepleiere har lederjobber i helsesektoren. Som anestesisykepleier samarbeider du tett med anestesileger, operasjons- og intensivsykepleiere og annet helsepersonell.

Anestesisykepleierne NSF er den eneste nasjonale faggruppen for anestesisykepleiere.

Anestesisykepleierne NSF har et fagfellevurdert tidsskrift i samarbeid med intensivsykepleierne, InspirA, som per i dag utgis 4 ganger per år. Anestesisykepleierne NSF har oversatt og tilpasset Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere, som gir god innsikt i anestesisykepleiers kompetanse. Vi har også utarbeidet Norsk Standard for Anestesi i samarbeid med Norsk Anestesiologisk Forening. Boken ”Anestesisykepleie”, den eneste nordiske fagboken i anestesisykepleie, ble også initiert av faggruppen.

Medlemskap gjør deg til del av et faglig felleskap i den eneste organisasjon i Norge som jobber spesifikt for anestesisykepleiernes interesser. I tillegg tilbyr vi faglige nettverk, lokale og nasjonale kurs og konferanser og fagstipend. Anestesisykepleierne NSF samarbeider med våre nordiske søster(?)organisasjoner, og er representert i den internasjonale organisasjonen International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA). Det koster 640 kr i året å være medlem, 200 kroner for pensjonister og for tiden er det gratis for studenter i anestesisykepleie

Ann-Chatrin Leonardsen er leder for Anestesisykepleierne NSF, Østfold. Hun er også sekretær i landsstyret i faggruppen. Leonardsen jobber som førsteamanuensis på Høgskolen i Østfolds videreutdanningene i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Mer informasjon om faggruppen finner du her; www.ansf.no

Anestesisykepleierne NSF Østfolds lokale faggruppeleder kan kontaktes på epost: ann.c.leonardsen@hiof.no