FKS - styre
Styret i NSFs faggruppe av sykepleiere i kreftomsorg er bakerst fra v. Heidi Veland, Kine Torgersen (leder), Ragnhild S. Andersen og Elisabeth B. Karlsen. Foran fra v. Bodil M. Grimsrød, Ellen Rosseland Hansen og Helen Hansen.

NSFs faggruppe Forum for kreftsykepleie

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 22.05.2020

NSFs Faggruppe for Kreftsykepleiere (FKS) i Østfold er 1 av 16 lokalgrupper spredt utover hele landet. Kine Torgersen er leder for faggruppen i Østfold. Til daglig jobber hun som kreftsykepleier på Senter for lindrende behandling i Sykehuset Østfold. 

For å bli medlem i FKS, må du være medlem av NSF, arbeider med kreftpasienter eller være interessert i kreftsykepleie. Som medlem får du tilgang til tidsskriftet kreftsykepleie, delta på gratis på fagkvelder som lokallaget arrangere 2 ganger pr. år. Du kan søke stipendmidler for deltagelse på seminarer og konferanser, og du vil få rabatt på Landskonferansen i kreftsykepleie som FKS arrangerer hvert 2. år.

Medlemskapet koster kr 400,- per år og man melder seg inn ved å gå inn på " Bli medlem av faggruppen" - fanen til venstre på vår webside til NSF`s Faggruppe for Kreftsykepleiere eller sende SMS KREFT TIL 02409.

Faggruppen for Kreftsykepleie har som formål å:

  • Spre kunnskap om kreftsykepleie
  • Arbeide for masterløp for kreftsykepleiere
  • Arbeide for bemanningsnorm for kreftsykepleiere
  • Samarbeide med andre nordiske og europeiske kreftsykepleieorganisasjoner
  • Bidra med finansiering til forsknings- og utviklingsprosjekter

Mer info om faggruppen finner du her; https://www.nsf.no/faggrupper/kreftsykepleiere

Leder for FKS i Østfold Kine Torgersen kan nås på e-post: kintor44@gmail.com