Anne Kierulf-Jacobsen fornøyd
Anne Kierulf-Jacobsen er leder for faggruppen for sykepleiere i geriatri og demens i Østfold.

NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 22.05.2020

Anne Kierulf-Jacobsen er leder for NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens i Østfold. 

Faggruppen geriatri og demens i Østfold hadde lagt nede i en lengre periode. Så i 2012 var det noen av oss tillitsvalgte i Østfold som ønsket å dra liv i den igjen. Vi fikk med oss flere som ikke var tillitsvalgte, og ved oppstart desember 2012, var vi 7 stykker som bekledde verv i faggruppa.

Disse var:

Håkon Johansen ble valgt til første leder,

Wenche Remme, Bente Skauge, Berit D. Ranum: medlemmer

Ole Morten D. Harelund: sekretær

Rita Standal: kasserer, og Anne K. Jacobsen: nestleder.

 

Det er fortsatt disse som bekler verv i faggruppen i dag .Håkon Johansen trakk seg som leder i 2018, og overrakte stafettpinnen videre til Anne K. Jacobsen.

Vi i styret har vært aktive og hatt ca 6 styremøter pr år.

I dag er vi 111 medlemmer, har økt sakte men sikkert siden oppstart, men vi ønsker oss fortsatt flere medlemmer.

Sykepleierstudentene får gratis medlemskap.

 

Aktiviteter:

Skolebesøk: ca x 2 vært år.

Facebookgruppe: legger ut informasjon om faget og kursvirksomhet.

Kurs: Gjennomført heldagskurs og kveldssamlinger x 2 de første årene. Et på våren og et på høsten. Kursene har  vært med  temaer som: endringsprosesser ved demens, farmakologi, adferd, hvordan møte en person med demens, Marte Meo metoden. Døden i våre liv som vi hadde i 2018, i samarbeid med Akershusgruppa.

Medlemsbrev: sendes ut ca 4 ganger pr år.

 

Faggruppeleder Anne Kierulf-Jacobsen kan treffes på mob. 41902070 og e-post anne-kierulf.jacobsen@sarpsborg.com 

Her finner du mer info om faggruppen; https://www.nsf.no/faggrupper/geriatri-og-demens