Studentrekruttering
Sykepleierstudentene ønsker gjerne å være med i NSF Student.

Sykepleierforbundet øker mest

Av NSF, 10.07.2020

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er det fagforbundet som har hatt den største prosentvise veksten av alle fagforbund i Norge, med hele 82,8 prosent siden 2001. 119 000 sykepleiere er i dag medlem av NSF.

I absolutte tall økte Norsk Sykepleierforbund med flere medlemmer i perioden 2001–2019 enn Unios største forbund, Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet er desidert størst med 182 000 medlemmer i 2019, og har vokst med 40 prosent siden 2001.

Høy organisasjonsgrad

– Vi har en veldig høy organisasjonsgrad blant sykepleiere. Det har sammenheng med at vi både har et faglig, interessepolitisk og samfunnspolitisk ståsted. Vi er det eneste forbundet som systematisk jobber både med kvaliteten i sykepleierutdanningen og sykepleiernes sentrale rolle og bidrag i den nødvendige utviklingen av helse- og omsorgstjenesten, sier forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen.

Det er typisk at sykepleierstudenter melder seg inn i NSF og forblir medlem livet ut.

– Vi jobber systematisk med strategisk medlemsarbeid, og det har bidratt til at medlemstallet sakte, men sikkert har økt år for år, sier Sverresdatter Larsen.

Faget i front

– Den høye organisasjonsgraden betyr ikke at vi tar medlemmene våre for gitt, tvert imot. Det forplikter å ha landets sykepleiere i ryggen og vi skal fortsette å sette faget i front, sier forbundslederen.

LO størst

LO er den største hovedorganisasjonen, men taper terreng i forhold til Unio, som ligger som nummer to og Akademikerne på fjerdeplass. YS er den tredje største.  Dette er noen av de tydeligste utviklingstrekkene i fagbevegelsen nå, ifølge Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Unios forbund

Etter Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund, fordeler medlemsveksten i de største Unio-forbundene seg slik:

Forskerforbundet har 23 000 medlemmer, en økning på 52 prosent siden 2006.

Politiets Fellesforbund har 17 000 medlemmer i 2019, en økning på 75 prosent siden 2001.

Norsk Fysioterapeutforbund har 10 000 medlemmer i 2019, en økning på 33 prosent siden 2001.