Nye studenter

Samordna opptak: Flere kvalifiserte søkere

Av NSF, 24.07.2020

Mer enn 28 000 søkte sykepleierutdanning i år, og cirka 13600 hadde sykepleie som førstevalg. Dette er en økning på 5,8 prosent fra i fjor.

I disse dager har 7658 fått tilbud om studieplass. NSF gratulerer alle sammen, og lykke til med utdanningen!

– Vi vet at sykepleieryrket rekrutterer. Det er et inspirerende yrke, en god utdanning og en kritisk samfunnsfunksjon, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Kjønnsbalansen er omtrent som i fjor. Det var 2040 menn som hadde sykepleie som førstevalg i 2019. I år var det 2178 menn som hadde sykepleie som førstevalg. 1129 menn har i år fått tilbud om studieplass. Det myndighetene bør gjøre noe med er finansiering til studiet, sier Sverresdatter Larsen.

I år er det er det tatt opp 7658 studenter til de 4954 planlagte studieplassene i år. Det er et overopptak på 32 prosent, mer enn det er penger til.

– Det forringer kvaliteten på utdanningen fordi utdanningsstedene ikke klarer å tilrettelegge undervisningen godt nok. Det blir vanskeligere å følge opp studentene, vi risikerer større frafall, forteller Sverresdatter Larsen.

Frafallet i studiet er allerede stort, og ytterligere overopptak risikerer større frafall. Det er kritisk for kapasiteten i praksisstudiene, og kvaliteten på utdanningen. Dette kan føre til overbelastning på lærerne og vanskeligheter med å veilede og følge opp studentene. Kunnskapsdepartementet bevilget 250 ekstra studieplasser fra høsten, men uten ekstra finansiering. Dette er alvorlig, mener forbundslederen.

– Samfunnet trenger å utdanne flere sykepleiere, problemet er frafall i studie, og at 1 av 5 sykepleiere slutter i jobben etter 10 år i yrket. Der bør myndighetene rette fokus mot, avslutter hun.