Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Av NSF

NSFs godkjenningsordning for kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie anerkjenner systematisk videreutvikling av kompetanse gjennom praksis, veiledning, teoretiske studier og kurs. 
Du finner kriteriene og søknadsskjema i denne artikkelen.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober

NSF etablerte godkjenningsordningen for kliniske spesialister i 1996. Godkjenningsordningen gjør at sykepleiere som målrettet og systematisk utvikler sin kompetanse får den dokumentert og anerkjent. Alle sykepleiere som er medlem av NSF, kan søke om å bli klinisk spesialist med utgangspunkt i egen praksis, enten du har videreutdanning eller ikke.


Godkjenningsordningen er et gratis medlemsgode, hvor søker må ha vært medlem i NSF sammenhengende de siste 3 årene.

Søknadspapirene blir returnert kun på oppfordring.

Spørsmål?
Har du spørsmål kan du sende en e-post via Kontaktskjemaet på forsiden, velg: Faglige fordeler

HER KAN DU DU LASTE NED KRITERIER:

Kriterier for klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie>>

 Søknadsskjema finner du som vedlegg til høyre.