png 2018

NSFLIS

Av NSF

NSFLIS er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie. Vi er opptatt av fagpolitiske spørsmål, og ønsker å være en møteplass for deg som engasjert intensivsykepleier.

 

 

Stiftet: 1978. Antall medlemmer: 3050 (pr 01.12.2019)

Som medlem får du følgende fordeler:

  • Fagtidsskriftet InspirA 4 ganger årlig
  • Lavere deltakeravgift på NSFLIS arrangementer
  • Reisestipender til kurs- og kongresser
  • NSFLIS stipend på kr. 20.000 til fagutvikling, spesialisering, fordypning og hospitering
  • Lokalgruppen får tilbake deler av kontingenten for å styrke lokal aktivitet

Landsstyret sammen med en lokalgruppe arrangerer en årlig konferanse over 3 dager. Neste fagkongress er i Oslo 16 -18 .september 2020. Videre fagkongresser: 2021 i Tønsberg, Østfold og 2022 skal det arrangeres NOKIAS i Norge.  Se www.intensivkongress.no

Lokalgruppene arrangerer årsmøte i januar, ellers seminarer/fagdager/fagkvelder/fagkafeer som varierer i hvert fylke. 

Medlemsskap koster kr 620 for ordinære medlemmer 
og kr 220 for pensjonister og studenter i videreutdanning.