CappelenDammAkribe.jpg
Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder i NSF og styreleder i Akribe, undertegner kontrakten med Cappelen Damms konsernsjef, Tom Harald Jenssen.

Sykepleierforbundet selger forlaget Akribe til Cappelen Damm

Av NSF, 29.03.2012

Norges største forlag, Cappelen Damm, inngikk torsdag en avtale med Norsk Sykepleierforbund om å kjøpe forbundets forlag, Akribe.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) kjøpte Akribe i 2001, og under forbundets eierskap har forlaget utviklet seg til å bli en viktig nasjonal aktør i markedet for faglitteratur og elektroniske publikasjoner for sykepleiere. Eierskapet var i hovedsak begrunnet i det fagpolitiske arbeidet for norske sykepleiere. Med de mulighetene Akribe nå står foran, ser forbundet at tiden er inne for et videresalg.

– Vi har oppnådd det vi ønsket da vi kjøpte Akribe, nemlig å påvirke sykepleiefaget, sa styreleder i Akribe og nestleder i NSF, Solveig Kopperstad Bratseth, da hun undertegnet kontrakten med Cappelen Damms konsernsjef, Tom Harald Jenssen.

NSF og Cappelen Damm har forpliktet seg til å fortsette samarbeidet med å utvikle god sykepleiefaglig litteratur, produkter og tjenester. Det er viktig for NSF at sykepleiefaget ivaretas av et forlag på denne måten.

– For NSF har oppkjøpet av Akribe vært en spennende og viktig reise. Sammen med Akribe har vi fått delta i å utvikle oppdatert kunnskap og forme den digitale hverdagen for sykepleierne, sa Kopperstad Bratseth.

Eierskiftet får ingen konsekvenser for de ansatte i Akribe, men en trygghet i forhold til videreutvikling og nye muligheter innenfor et stort forlagskonsern.

Les pressemeldingen her: Akribe selges.docx