Lover å beholde sykepleiernes avtalerett på turnus

NSF har fått brev fra alle fire regjeringspartiene der det slås fast at det har «aldri vært noe grunnlag for å hevde at regjeringspartiene åpner for å fjerne sykepleierens avtalerett på turnus». – Gledelig og viktig avklaring, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Tusen takk til Høyre

- Uttalelsene fra 2017 står fortsatt, og er ikke forandret i Granavolden-plattformen. I punktet i plattformen er det presisert at oppfølgingen av NOUen skal skje i samarbeid med partene, sier Bent Høie, 2. nestleder i Høyre.

NSF til regjeringspartiene: Hold løftet fra 2017

I 2017 ga alle partier løfte om at arbeidsgiver ikke ensidig skal kunne bestemme turnus. Likevel står det i regjeringsplattformen at regjeringen vil "Vurdere anbefalingene fra NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget – Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet i samarbeid med partene i arbeidslivet."