Livsviktige tjenester skal ikke ut på anbud

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte ber om at staten overtar driften av luftambulansen.

Hent barna hjem!

Norge har et ansvar for norske borgere, uansett hvor de er. Et ukjent antall norske barn lever i dag under kritisk dårlige levevilkår i syriske flyktningeleirer. Sykepleiere er forkjempere for menneskeverd – hent barna hjem!

Klart nei til privatisering

 Norsk Sykepleierforbunds landsmøte krever stans i konkurranseutsetting og privatisering.