Sykepleierkonferanse om psykisk helse og rus

Mennesker med alvorlig psykisk helsesvikt og rusproblemer lever opptil tyve år kortere enn andre. Sykepleiernes unike kompetanse er tema for konferansen 13.-14. juni. Meld deg på!

Helseforetakene må ta tak i sykepleiermangelen

Sykepleierforbundets melding til de regionale helseforetakene er klar: De må ta grep for å løse sykepleiermangelen.

Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering.