Disse kommer til årets lederkonferanse - kommer du?

En rekke gode foredragsholdere kommer til Bergen 30.-31. oktober, blant dem Tove Gundersen fra Rådet for psykisk helse og Robert Mood, samfunnsdebattant og profilert leder fra forsvaret. May Janne Botha Pedersen skal snakke om beredskap og ledelse når katastrofer inntrer, og Sigrid Sollund om hersketeknikker.

Bedre systemer på plass hos NSFs partnerorganisasjoner

Granskningsrevisjoner hos NSFs partnerorganisasjoner i Rwanda og Malawi er gjennomført og nå jobbes det med å forbedre rutinene lokalt.

Ja i uravstemningen i Staten

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Drøyt 86 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.