Tor-Arne Bertheussen
IT sjef
Telefon: +4748887743
Ann Christin Nes
Seniorkonsulent IT
Ann Christin Nes
Erik Fehn
Konsulent IT
Erik Fehn
Håvard Johansen
Konsulent IT
Håvard Johansen
Linda Traavik Oganesyan
Konsulent Arkiv
Linda Katharine Traavik Oganesyan
Marianne Braathen Velo
Seniorkonsulent IT
Marianne Braathen Velo
Morten Berglund
Seniorkonsulent IT
Morten Arild Berglund
Turid Hauge
Prosjektleder
Turid Hauge
Inger-Lise Engen
Konsulent
Inger-Lise Engen
Victor Sundve Hellevik
Konsulent
Victor Sundve Hellevik
terje forsberg
Konsulent
Terje Hovde Forsberg
Magne Tufte Bøyum
Seniorkonsulent
Magne Tufte Bøyum