Arvid Libak
Kommunikasjonssjef
Telefon: +4790880518
Bodil Nilsen
Kommunikasjons-rådgiver
Telefon: +4799026598
Kristin Henriksen
Kommunikasjons-rådgiver
Telefon: +4792220668
Tore Bollingmo
Kommunikasjons-rådgiver
Telefon: +4792840177
Tone Stidahl
Webredaktør
Telefon: +4793245226
Jon Fredrik Braadland-Konstali
Kommunikasjons-rådgiver
Telefon: +4795107095