Korona - spørsmål og svar for deg som sykepleierstudent

Som sykepleierstudent spiller du en viktig rolle i arbeidet med å opprettholde en forsvarlig helsetjeneste i Norge. Du er avhengig av å kunne ivareta egensikkerhet, og forbundet er derfor spesielt opptatt av riktig og nok smittevernutstyr. Norsk Sykepleierforbund Student forsøker å holde dialog med de instansene som er relevante for deg som sykepleierstudent. Vi jobber for at dine rettigheter skal bli ivaretatt. 

Vi ser at sykepleierstudenter har mange spørsmål og stort informasjonsbehov i den situasjonen vi står i. Vi har derfor samlet de hyppigste spørsmålene og svarene her. 
Saken oppdateres etterhvert som ny informasjon kommer ut.