Nyhetsarkiv

God sommer!

Norsk Sykepleierforbund ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer og en avslappende og fin ferie. En spesiell hilsen går til dere som skal jobbe i sommer.

Uravstemning i statlig tariffområde

Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 29. april, oppgjøret gikk da til mekling. Torsdag 24. mai la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

Likestilling i helse- og omsorgssektoren

- Skal vi rekruttere gutter må vi snakke tydelig om kompetanse, ansvar og muligheter. Politikerne må slutte å snakke om varme hender, sa nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Avslutter samarbeidet i Uganda

NSF avslutter sitt samarbeid med Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU) i Uganda. Bakgrunnen for beslutningen, som ble tatt av NSFs forbundsstyre, er at regnskapet for 2017 viser betydelige avvik blant annet i form av udokumenterte kostnader. 

55 prosent heltidsstillinger i mai 2018

I mai 2018 ble det utlyst 1991 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1090 var heltidsstillinger, noe som utgjør 55 prosent.

Guttedager på NTNU Gjøvik

150 gutter på 15 år fikk denne uken besøke sykepleierutdanningen ved NTNU Gjøvik.  Kun 10 prosent av norske sykepleier er menn, og NSF jobber med ulike tiltak som kan bidra til at flere menn søker utdanningen.

Konferanse: psykisk helse og rus

NSFs konferanse om psykisk helse og rus ble åpnet av fylkesleder i Buskerud, Linda Lavik. Her er noe av de hun sa under åpningen:

Forbundsstyret sier ja til KS-oppgjøret

Et samlet forbundsstyre i NSF har i dag etter uravstemning og en grundig vurdering vedtatt å godkjenne årets tariffoppgjør på KS-området. - Forbundsstyret verdsetter engasjementet fra medlemmene i denne saken og takker de som stemte, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Barns rettigheter på agendaen

Barn har en rekke rettigheter gjennom barnekonvensjonen, som ikke alltid er like tilgjengelig. Det har NSF barnesykepleierforbundet gjort noe med.

Enighet med Spekter

Unio fullførte mandag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13).  – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.