Nyhetsarkiv

Er sykepleierne viktige for Kreftforeningen?

– Sykepleierne i Kreftforeningen er i streik. For meg som ansatt sykepleier har byttet av arbeidsgiverorganisasjon helt uventet brakt mange nye spørsmål på bordet for mitt arbeidsforhold, akriver Fredrik Svendsen, sykepleier og ansatt i Kreftforeningen i VG i dag.

Streiken på TV2-nyhetene

Streikende kreftsykepleiere fortalte TV2 om fortsatt høy streikemoral, seks uker etter at streiken begynte.

Betydningen av en skikkelig tariffavtale

I 2015 fikk Veronica brystkreft. Siden hun jobber ved Oslo universitetssykehus har hun en skikkelig tariffavtale som ivaretar hennes rettigheter ved sykdom. Sykepleierne i Kreftforeningen fikk tilbud om en dårligere tariffavtale, og er derfor i streik. Støtt sykepleierne i Kreftforeningen du også! 

OUS har lyttet til sykepleierne

Tillitsvalgte for 6.000 sykepleiere ved OUS ga klar beskjed om at de ikke ønsket å delta i sykkelløpet Granfondo Don Pedro så lenge startpengene skulle gå til Kreftforeningen. Nå har OUS, GFDP og Kreftforeningen foreslått at sykepleiernes sin startkontingent i stedet kan gå uavkortet til Fondsstiftelsen i OUS, øremerket kreftforskning.

Reisekort 2017

Her finner du reisekortet som du kan skrive ut og ta med på reisen, dersom du har reiseforsikring hos NSF.

Ønsket nye studentledere velkommen

Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund hilste på de nye studentlederne og ønsket dem velkommen.

Fortsetter kampen

De streikende sykepleierene i Kreftforeningen har absolutt ikke mistet kampånden. Onsdag besøkte de Furuset, en drabantbydel i Oslo, for å fortelle om hvorfor de er i streik.

Nye studentledere

Christian Strømnes (leder, 24 år) og Kristin Werner (nestleder, 27 år) er de nye lederne i NSF Student. Begge er frikjøpt og har kontorplass på Sykepleiernes hus i Oslo det neste året.

Krafttak mot Kreftforeningen

Kreftforeningen kjenner nå på hvordan det er å være streikerammet bedrift. De merker at oppslutningen om foreningen er dalende etter hvert som medlemmer avslutter sine faste bidrag til foreningens arbeid

Se filmene de streikende har laget

De streikende sykepleierne i Kreftforeningen har laget korte filmer der de forklarer hvorfor de har vært nødt til å gå til et så drastisk skritt som å streike.