Nyhetsarkiv

Brudd i pensjonsforhandlingene

- Vi fikk ikke en god nok løsning for våre medlemmer, sier forbundsleder Sverresdatter Larsen etter bruddet i pensjonsforhandlingene.

Sykepleie på nye måter – NSFs e-helsekonferanse

Hvordan kan teknologien bidra i utviklingen av sykepleietjenesten – i tråd med det pasientene har behov for, er spørsmålet Sykepleierforbundet håper å kunne gi svar på under årets e-helsekonferanse i Oslo.

Uten ledelse fungerer ikke helsetjenesten

«De viktigste faglige lederne i helsetjenesten er våre 120.000 sykepleiere». Det var ett av budskapene fra forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen da hun holdt innlegg på Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) sin lederkonferanse.

Film om NSFs bistandsarbeid

Norsk Sykepleierforbund driver bistandsarbeid i Malawi og Rwanda. I den forbindelse har vi fått laget en infografikk om hvordan dette samarbeidet har ført til at 3000 sykepleiere og jordmødre fikk beholde jobbene sine i Rwanda.

Lihkku Sámi álbmotbeivviin!

Samenes nasjonaldag er i dag og NSF gratulerer.

Ser fram til samisk sykepleierutdanning

NSF Student ønsker å gratulere alle samene med dagen, og ser frem til at det skal starte samisk sykepleierutdanning i Kautokeino.

Ny film fra Jordmorforbundet - #JordmorKan

I år er det sykepleiernes og jordmødrenes år. Jordmorforbundet har i den anledning fått laget en film om alt en jordmor kan - #Jordmorkan.

Påmeldingen til Sykepleierkongressen 2020 åpnet

Nå kan du melde deg på årets store faglige happening for sykepleiere – Sykepleierkongressen 2020. Bli med på Norges største helsekonferanse og få nyttig faglig påfyll.

Sykepleierutdanningene blir devaluert

I forbindelse med at helse- og omsorgskomiteen på stortinget avholdt åpen høring om nasjonal helse- og sykehusplan, rettet forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen kritikk mot regjeringens politikk når det gjelder spesialiseringsløpene for sykepleiere. Forbundslederen påpekte at sykepleierne utgjør den største helsepersonellgruppen både i kommuner og sykehus.

Tariffsamling for medlemmer i privat sektor

Den første tariffkonferansen for ansatte i privat sektor, NHO Pleie- og omsorgsoverenskomsten er nå gjennomført. Delegatene har gitt viktige råd til forbundsstyret, som grunnlag for forbundets krav til den kommende tariffperiode.