Nyhetsarkiv

Programmet på Helsesøsterkongressen endret

På grunn av streiken mot Kreftforeningen, ble programmet på årets Helsesøsterkongress endret. Planlagt innslag fra Kreftforeningen ble strøket. 

Kreftforeningen svekker tilbudet til norske kreftpasienter

Kreftforeningen svekker det helsefaglige tilbudet til norske kreftpasienter og deres pårørende ved å ikke anerkjenne sykepleierkompetansen ved Kreftlinjen. NSF trapper nå ytterligere opp streiken som har vart i over 100 dager.

NSF gratulerer Erna Solberg med valget

NSF gratulerer med valget, og ser fram til fortsatt godt og konstruktivt samarbeid. NSF vil også i denne perioden bidra med å løfte frem viktige spørsmål innen helse- og omsorgspolitikken.

Nærmer seg 300 påmeldte til lederkonferanse

Meld deg på NSFs 4. nasjonale lederkonferanse og bli utfordret av blant annet Linda Lai, professor i ledelse, Sykepleien-redaktør Barth Tholens og landslagstrener Christian Berge.

Unios nettmagasin I Front med nytt nummer

I nettmagasinet kan du blant annet lese om Lillesand kommune som oppfordrer ansatte å varsle, og hva tillitsvalgte i Sykepleierforbudnet mener om dette.

Nordiske kolleger på besøk i Tollbugata

Kolleger fra fem forskjellige nordiske land var på besøk hos NSF.

Partilederne svarer

Norsk Sykepleierforbund har spurt partilederne:
Hvorfor skal våre medlemmer stemme på ditt parti?

Kritisk til regjeringens likestillingspolitikk

NSF sier sammen med 21 andre organisasjoner at likestillingen er reversert på flere områder under den sittende regjeringen.

Trapper opp streiken etter 100 dager

NSF har nå også meldt sine sykepleiere ved distriktskontoret i Stavanger ut i streik. — Vi har ikke kommet nærmere noen løsning, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF om opptrappingen.

Streiker så lenge det er nødvendig

- Dette er den lengste streiken i NSF sin historie og vi fortsetter til våre medlemmer får de vilkårene de skal ha, sa forbundsleder Eli Gunhild By på medlemsmøte for kreftkoordinatorer.