Nyhetsarkiv

Brinchmann deltar i revisjonen av ICNs «Code of Ethics»

ICN (International Council of Nurses)  Code of ethics (yrkesetiske retningslinjer) skal revideres. Professor Berit Støre Brinchmann ble nominert av forbundsledelsen i NSF til å være med i dette svært viktige arbeidet

Fortsetter underfinansieringen av helse

– Regjeringen lover en satsing på helse, men i realiteten er dette fortsatt en kronisk underfinansiering både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

Bli bøssebærer for TV-aksjonen

Bli med på å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Bli bøssebærer for TV-aksjonen søndag 21. oktober.

Leve hele livet løser ikke utfordringene i eldreomsorgen

– Kommunene må settes i stand til, og forpliktes til, å tilby tjenester som gir alle mulighet til å leve verdig hele livet. NSF sa sin mening om den nye reformen Leve hele livet under en høring i Stortinget 1. oktober.

Nursing Now Nordic

The Nordic Nurses Federation have decided to join the important global campaign Nursing Now. Nursing Now Nordic means Nordic nurses are joining forces with nurses around the world to improve the status of nurses.

Universitetsstudium for NSFs tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, og har vært det i mer enn tre år? Da kan du søke om plass ved Bergensstudiet, et universitetsstudium spesielt utviklet for deg. Reise og øvrige utgifter dekkes av NSF.

Samlet nordisk krav om likelønn nå

Med 320.000 sykepleiere i ryggen gjør de nordiske sykepleierforbundene felles front for likelønn -nå!

NSF søker Norad om ny samarbeidsavtale

NSFs forbundsstyre har vedtatt at NSF skal søke Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) om ny rammeavtale for sitt samarbeid med sykepleierorganisasjonene i Malawi og Rwanda fra 2019. Den inneværende avtalen om bistandsprosjekter går ut i 2018.

– Positiv med lønn som virkemiddel

– Det er positivt at stadig flere kommuner innser at lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere, sier NSF-leder Eli Gunhild By. Tidsskriftet Sykepleien har laget en oversikt over hva ulike kommuner tilbyr for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Brudd med NHO Service og Handel

NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund møttes onsdag 20. september til forhandlinger om revisjon av Pleie- og omsorgsoverenskomsten for perioden 1. mai 2018 - 30. april 2020. Partene kom ikke til enighet.