Nyhetsarkiv

– Glad for at Bent Høie har lyttet

– Vi er glade for at helseministeren nå setter inn ekstra ressurser i luftambulansen for å sikre helsehjelp til befolkningen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Støtter forslag om felles lovverk for tvang

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har levert høringsinnspill om tvangsbegrensningsloven, og er positiv til å ha ett felles lovverk for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten.

Ber om fortgang

Norsk Sykepleierforbund har i dag vært i møte med det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal se på fremtidig drift av luftambulansetjenesten.

- Ber om snarlig møte med Høie

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF har i dag skrevet brev til helseministeren og bedt om et møte for å drøfte den alvorlige situasjonen i luftambulansetjenesten. – Vi er bekymret for våre medlemmers situasjon, sikkerhet og tilbud for befolkningen, sier Larsen i brevet.

Ny hovedavtale: Klima og miljø får en viktigere plass

Unio kommune og KS er enige om en ny hovedavtale. Klima og miljø har fått en viktigere plass i partssamarbeidet og pensjonsrettigheter ved streik er sikret.

Stopp vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet

– Vold mot kvinner og jenter er det mest motstandsdyktige menneskerettighetsbruddet i verden i dag, sa Unios internasjonale sekretær, Liz Helgesen, på konferansen «Vold mot kvinner i det globale arbeidslivet – kampen skjer nå!»

Funksjonshemmede skal ikke diskrimineres

Uvitenhet, fordommer, manglende kunnskap og myter er en vesentlig årsak til at folk stenges ute fra arbeidslivet. I dag markeres FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Klima- og miljøendringene truer folkehelsen

Sykepleierforbundet med klar beskjed til FNs klimakonferanse i Madrid.

Sykepleiernes julekalender

Tradisjonen tro byr NSF på "Sykepleiernes julekalender" med sykepleiefaglige spørsmål å bryne seg på. 

Systematisk usynliggjøring av sykepleierkompetansen

Tirsdag formiddag publiserte Riksrevisjonen en urovekkende rapport etter å ha undersøkt og kontrollert flere enheter i helseforetakene. Kontrollen viser at helseforetakene har store bemanningsutfordringer som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene.