Nyhetsarkiv

Kvalitetsstempel for NSFs bistandsarbeid

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har signert ny rammeavtale med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Dette betyr at NSF fortsetter sitt internasjonale bistandsarbeid med økonomisk støtte fra Norad. Avtalen går over 5 år (2019 – 2023) og har en total ramme på 29 millioner kroner. 

Lønnsoppgjøret Spekter 2019

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio/NSF om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.

Lederkonferanse i sør

– Sykepleieledere har og tar et stort ansvar. For pasientene, for medarbeiderne, for helsetjenesten, for pårørende, for studenter og for kompetanse og tjenesteutvikling.

- Dette finner vi oss ikke i

I Malawi tar sykepleiere til gatene. Kvalifiserte sykepleiere blir ikke ordinært ansatt, men blir allikevel satt i arbeid full tid for småpenger.

Bekymret over sykepleiermangelen

Folket mener at flere heltidsstillinger og høyere lønn er nødvendig for å avhjelpe sykepleiermangelen. Stadig flere frykter for pasientsikkerheten som en følge av mangelen på sykepleiere.

Erfaringsutveksling i Afrika

Utdanning for sykepleiere og jordmødre er et aktuelt tema også sør for Sahara.

Startskuddet gikk i Spekter

Unio kom i de innledende forhandlingene til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale. Det betyr at forhandlingene kan starte opp fra i dag.

Nær avtalebrudd i særaldersgrensesaken

Unio mener at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er nær avtalebrudd i særaldersgrensesaken

Lav bemanning truer barnas pasientsikkerhet

– Tilsynssaken ved Oslo universitetssykehus (OUS) er knusende i sine konklusjoner. For meg er den enda et bevis på at vi må utdanne flere spesialsykepleiere generelt og barnesykepleiere spesielt, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Ny lederutdanning for primærhelsetjenesten

Vil du lære om ledelse, endring og innovasjon? Søk studiet "Helseledelse – nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten", utviklet av Helsedirektoratet, KS og Handelshøyskolen BI innen 15. april. Utdanningen er gratis.