Nyhetsarkiv

Les og bruk de reviderte politiske plattformene

De første politiske plattformene utarbeidet i NSF, kom i 2013, nå er alle oppdatert og revidert for perioden 2017-2020. Områdene som dekkes er: e-helse, forskning, folkehelse, innovasjon og tjenesteutvikling, ledelse, psykisk helse og rus og sykepleierutdanning.

I mål med A-delsforhandlingene

Unio og Spekter har i dag forhandlet første del av årets oppgjør – de såkalte innledende forhandlingene. 

Forhandlingsstart Unio og Spekter

I dag gikk startskuddet for forhandlingene mellom Unio og Spekter.

Krever reallønnsvekst i staten

2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten, i 2017 krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat.

Støtter lærerne ved Skagerak

NSF med sine 108.000 medlemmer stiller seg solidarisk bak kravene til de streikende ved Skagerak International School i Sandefjord.

Støtter viktig sykepleierkrav

Det er stor enighet i befolkningen om at det må jobbes for mer heltid i helsevesenet. — Vi er glade for at befolkningen ser det samme som oss i denne viktige saken, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

Positiv til retningslinje for nyfødtintensivavdelinger

NSF er positiv til at det utvikles en nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingene. Nasjonal bemanningsnorm er et av forslagene.

– Norske arbeidstakere kan være stolte

— Hvis arbeidsgiverne skal kunne fastsette turnuser uten arbeidstakersidens medvirkning vil det gi mindre motiverte arbeidstakere, sa Eli Gunhild By til et fulltallig publikum på Eidsvolds plass i ettermiddag.

28.000 har signert sykepleierløftet

Hele 28.000 har nå signert sykepleierløftet. I tillegg har mange hundre benyttet muligheten til å skrive en hilsen til norske sykepleiere. 

Fersk rapport: Helsesektoren diskrimineres i statsbudsjettet

- Helsesektoren lider under forskjellsbehandling når politikerne deler ut penger, sier Marit Hermansen og Eli Gunhild By, ledere i Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund.