Nyhetsarkiv

Stopp vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet

– Vold mot kvinner og jenter er det mest motstandsdyktige menneskerettighetsbruddet i verden i dag, sa Unios internasjonale sekretær, Liz Helgesen, på konferansen «Vold mot kvinner i det globale arbeidslivet – kampen skjer nå!»

Funksjonshemmede skal ikke diskrimineres

Uvitenhet, fordommer, manglende kunnskap og myter er en vesentlig årsak til at folk stenges ute fra arbeidslivet. I dag markeres FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Klima- og miljøendringene truer folkehelsen

Sykepleierforbundet med klar beskjed til FNs klimakonferanse i Madrid.

Sykepleiernes julekalender

Tradisjonen tro byr NSF på "Sykepleiernes julekalender" med sykepleiefaglige spørsmål å bryne seg på. 

Systematisk usynliggjøring av sykepleierkompetansen

Tirsdag formiddag publiserte Riksrevisjonen en urovekkende rapport etter å ha undersøkt og kontrollert flere enheter i helseforetakene. Kontrollen viser at helseforetakene har store bemanningsutfordringer som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. 

Krever at Høie tar masterutdanning på alvor

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen er fornøyd med at Bent Høie i ny nasjonal helse- og sykehusplan etablerer nye masterutdanninger.

Livsviktige tjenester skal ikke ut på anbud

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte ber om at staten overtar driften av luftambulansen.

Hent barna hjem!

Norge har et ansvar for norske borgere, uansett hvor de er. Et ukjent antall norske barn lever i dag under kritisk dårlige levevilkår i syriske flyktningeleirer. Sykepleiere er forkjempere for menneskeverd – hent barna hjem!

Klart nei til privatisering

 Norsk Sykepleierforbunds landsmøte krever stans i konkurranseutsetting og privatisering.

 

Samfunnet må anerkjenne sykepleieres kompetanse

Kompetanse har avgjørende betydning for at sykepleiere skal kunne gjøre jobben sin. Arbeidsgivere og politikere har hovedansvaret for å sikre lik lønn for arbeid av lik verdi, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.