Nyhetsarkiv

I trygge hender

Forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under 1 år; det er målet med det nye informasjonsmateriellet Landsgruppen av helsesøstre NSF lanserte på Arendalsuka i dag. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland var tilstede.

NSF på Arendalsuka

13. – 18. august arrangeres Arendalsuka. NSF er selvfølgelig til stede med stand og debattmøter.

Flere kvalifiserte søkere til sykepleiestudiet

I år er det rekordstor søkning til høyere utdanning i Norge. Også sykepleierutdanningene har en økning i antall søkere. Samtidig er det flere kvalifiserte søkere til sykepleiestudiet i år.

Brudd i hovedtariffoppgjøret med KA

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i kirken. Bruddet kom etter at forhandlingene hadde gått en uke på overtid. Partene vil be Riksmekleren om assistanse til å finne en løsning, og er enige om at oversendelse til Riksmekleren først skjer etter 13.august.

Nyvalgt studentstyre og ledelse for NSF Student

Årsmøtet 2018 har valgt nytt studentstyre og ledelse for perioden 2018-2019.

Enighet med Virke om ny hovedavtale

NSF og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (parallellavtalen) den 21. juni sammen med øvrige organisasjoner som har partsforhold i denne. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) hovedavtalen for perioden 2018-2021.

Enighet med Spekter i område 12 (helse, velferd og oppvekst)

Unio fullførte fase 3-forhandlingene med Spekter i område 12 fredag den 22. juni.  – Det har vært krevende men konstruktive forhandlinger, og vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet i virksomhetene, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

Disse kommer til årets lederkonferanse - kommer du?

En rekke gode foredragsholdere kommer til Bergen 30.-31. oktober, blant dem Tove Gundersen fra Rådet for psykisk helse og Robert Mood, samfunnsdebattant og profilert leder fra forsvaret. May Janne Botha Pedersen skal snakke om beredskap og ledelse når katastrofer inntrer, og Sigrid Sollund om hersketeknikker. Eli Gunhild By åpner med "Ansvar, makt og myndighet".

Bedre systemer på plass hos NSFs partnerorganisasjoner

Granskningsrevisjoner hos NSFs partnerorganisasjoner i Rwanda og Malawi er gjennomført og nå jobbes det med å forbedre rutinene lokalt.

Ja i uravstemningen i Staten

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Drøyt 86 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.