Nyhetsarkiv

Sykepleierforbundet øker mest

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er det fagforbundet som har hatt den største prosentvise veksten av alle fagforbund i Norge, med hele 82,8 prosent siden 2001. 119 000 sykepleiere er i dag medlem av NSF.

Kongens fortjenestemedalje

Stomisykepleier Torill Elin Olsen er tildelt kongens fortjenestemedalje.

Ta vare på sommerøyeblikkene. Vi er her for alt det andre.

Dette halve året har vært en ekstraordinær situasjon for oss alle, også for meg og min familie. Jeg har sett fram til sommer, ferie og tid sammen med mine. Tid til turer og fjelltopper uten mobildekning. Tid til å lese meg opp faglig, og reflektere over skjønnlitterære verk.

Forbundsledelsens miniturné på Vestlandet

Under normale omstendigheter møter forbundsledelsen medlemmer og tillitsvalgte fra hele landet på medlemsmøter og fagkonferanser. Som en konsekvens av korona er alle disse møtepunktene avlyst.

Har du et etisk dilemma?

Vi i Rådet for sykepleieetikk har et mål vi svært gjerne vil oppnå, og det er at alle sykepleiere og sykepleierstudenter skal vite om oss. Vårt mandat er å styrke etisk praksis i sykepleietjenesten.

Eldrebrølet avduket

Fredag avduket Norsk Sykepleierforbunds leder, Lill Sverresdatter Larsen, Eldrebrølet - portrett av sykepleier Irene Vågen, på Fløyen i Bergen.

Klare råd til korona-kommisjonen

- Sykepleiere og øvrige helsearbeidere har stått med faget front og vist en enorm fleksibilitet og innsatsvilje de siste månedene. Våre medlemsundersøkelser viser at en større andel sykepleiere vurderer å si opp jobben sin i etterkant av dette – til tross for applaus, økt yrkesstolthet og økt teamarbeid.

Eldrebrølet runger over Bergen

Fredag avdukes et nytt bilde i Norsk Sykepleierforbunds gatekunstprosjekt av Irene Vågen. Hun har bokstavelig talt løftet eldreomsorgen gjort den synlig i folks bevissthet gjennom hennes eldrebrølkampanje.

Nye studentledere

NSF Students årsmøte har talt. Edel Marlén Taraldsen og Kent Hanssen skal lede NSF Student det kommende året.

NSF i møte med Nikolai Astrup og Unio om bærekraftsmålene

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen m.fl. deltok i møte med Unio og Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup på mandag for å diskutere regjeringens handlingsplan om bærekraftsmålene.