Nyhetsarkiv

Vellykket migrasjonshelsekonferanse

NSF arrangerer vår første nasjonale konferanse om migrasjonshelse, med en lang rekke aktuelle tema.

NSF er bekymret for rammebetingelsene

NSF har gitt innspill til oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2018. NSF er bekymret for at spesialisthelsetjenesten ikke har økonomiske rammebetingelser til å møte økte og endrede behov.

Eli Gunhild By satte sykepleiermangelen på dagsorden i Helsedirektoratet

Forbundsleder Eli Gunhild By møtte helsedirektør Bjørn Guldvog i et eget møte 10. november.

19 kommuner vil ha primærhelseteam

19 kommuner og bydeler har søkt om å få være piloter på primærhelseteam.

Mislighold av tilskuddsmidler

Det er avdekket mislighold av tilskuddsmidler i NSF sin partnerorganisasjon i Uganda. NSF ser svært alvorlig på dette, og anser det som et klart tillitsbrudd. 

Vant fram med karakterkrav

Regjeringen har nå bestemt at fra høsten 2019 blir det innført krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. – Et viktig gjennomslag for våre krav, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Stavanger kommune med solid lønnsløft for rekruttering av sykepleiere

NSF Stavanger og Stavanger kommune brukte mulighetene som ligger i lokale forhandlinger til gjøre kommunen mer konkurransedyktig når det gjelder å rekruttere og beholde sårt tiltrengt sykepleierkompetanse.

Støtte til Redd Barna og Unicef

Norsk Sykepleierforbund har i år gitt 100.000 kroner til Redd Barnas katastrofearbeid etter orkanen Irma, og 112.000 kroner til TV-aksjonen og Unicef - noe som tilsvarer en krone pr. medlem. 

Kompetansesenteret i Tanga fyller ti år

250 norske studenter har hvert år studie- og praksisopphold ved Tanga International Competence Center (TICC) i Tanzania. I 2018 feirer senteret ti år, og arrangerer i den forbindelse internasjonal konferanse.

Svært positiv til forslag om styrket fortrinnsrett for deltidsansatte

Regjeringen foreslår å endre reglene for deltidsansatte, slik at for eksempel en sykepleier med 75 prosents stilling kan kreve fortrinnsrett til 25 prosent av en utlyst 80 prosent stilling, og dermed komme opp i 100 prosent.