Nyhetsarkiv

Ny leder og nytt arbeidsutvalg i Sentralt fagforum

Mette R. Dønåsen er valgt til ny leder av Sentralt fagforum.

Pasientfokusert bemanningsnorm

- Det er viktig å få på plass en pasientfokusert bemanningsnorm i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å sikre et minimum av kvalitet, sa nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til helse- og omsorgskomiteen under gårsdagens høring.

Helse- og omsorgstjenestene er i en krise

- Helse- og omsorgstjenestene er i en krise. Det blir flere syke pasienter og færre til å ta vare på dem. Dette budsjettet har ingen virkemidler for å møte denne krisen. Dette budsjettet har ikke en gang en omtale av denne krisen, sa forbundsleder Eli Gunhild By under gårsdagens høring i Finanskomiteen.

Organisert arbeidsliv – bra for Norge

- Sentrale kollektive løsninger har gitt oss det Norge vi har. Vi har kommet oss gjennom kriser fordi vi har snakket sammen, sa nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Unio, Solveig Kopperstad Bratseth.

NSF best på omdømme - igjen

Befolkningen har talt: for tredje året på rad scorer Norsk Sykepleierforbund høyest av alle norske arbeidslivsorganisasjoner i Ipsos profilundersøkelse. 

Regjeringen underfinansierer pasientene

- Flere eldre, behov for mer avansert helsehjelp og raskere utskriving fra sykehus, det er virkeligheten. Regjeringen må nå slutte med underfinansiering og gi folket de helsetjenestene de har behov for, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By i en kommentar til årets statsbudsjett.

Ønsker styrket samarbeid

- Vi ønsker å styrke vårt samarbeid med pasient- og brukerorganisasjonene. Disse organisasjonene er naturlige samarbeidspartnere for Norsk Sykepleierforbund (NSF), sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Podcast: Når livsdøren lukkes

Velkommen til episode 10 av Sykepleieprat. I denne episoden kan du lytte til tre samtaler om alvorlig, uhelbredelig sykdom.

– Ta i bruk hele verktøykassa

Sykepleiermangelen i kommunene oppleves som større enn noen gang hos de som skal ansette sykepleiere. – Det er bra at KS tar sykepleiermangelen på alvor, slik at vi i fellesskap kan drøfte løsninger, sier forbundsleder Eli Gunhild By.  

Kommunene blir sentrale i palliativ omsorg

Kommunene må rustes til å gi pasienter med behov for palliativ omsorg behandling hjemme. Norsk Sykepleierforbund har gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med en ny stortingsmelding om palliasjon.