Nyhetsarkiv

Klar melding fra sykepleierne

- Sykepleierkompetansen må verdsettes – det er kroner man lever av. Det var forbundsleder Eli Gunhild Bys klare melding under åpningen av NSFs samhandlingskonferanse i dag.

Forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon

7. februar starter forhandlingene om ny tjenestepensjon og AFP for ansatte i offentlig sektor. En samlet arbeidstakerside går nå inn i forhandlingene for å finne gode løsninger.

Utfordrende å rekruttere sykepleiere

- Rekruttering til sykepleieryrket er utfordrende. Nå må regjeringen og politikerne vise ansvarlighet og ta de nødvendige grepene, sier forbundsleder i Norsk Sykepleieforbund Eli Gunhild By i en kommentar til rapporten Fremtidige kompetansebehov I.

Pensjonsgjennomslaget i Oslo er endelig

– En stor dag og et viktig gjennomslag, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Ønsker å rekruttere flere menn

I januar og februar arrangeres det utdanningsmesser over hele landet. NSF er selvsagt tilstede, og ønsker seg nå flere menn til utdanningen.

Nesten en fjerdedel strøk til eksamen

22 prosent av sykepleierstudentene strøk i deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Mange er ikke godt nok kvalifisert når de kommer inn på sykepleierstudiet, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Ny hovedavtale på KS-området

NSF har gjennom Unio-kommune blitt enig med KS om å prolongere Hovedavtalen for KS-området. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2018 og til utgangen av 2019.

Over 2500 millioner brukt på sykepleiervikarer siden 2012

- 2500 millioner er et skremmende høyt tall. Det viser at det er et kontinuerlig behov for flere ansatte i sektoren, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Norsk Sykepleierforbund om innleid arbeidskraft

Eli Gunhild By uttalte på høring i Stortinget at bruken av innleie av helsearbeidere må begrenses ved at grunnbemanningen økes.

Enda bedre forsikringstilbud

Forsikringskontoret NSF har forhandlet frem en helt ny forsikring, og fått gjennom ytterligere forbedringer i de eksisterende.