Nyhetsarkiv

58 prosent heltidsstillinger i januar

I januar 2019 ble det utlyst 2132 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 58 prosent var heltidsstillinger. Tilsvarende tall for januar 2018 var 49 prosent.

Nytt fond fra Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon har opprettet et fond hvor sykepleiere kan søke om midler. Målet er å øke innsikt og kunnskap om organdonasjon. 

Kunngjøring: NSFs landsmøte 4.-8. november 2019

Norsk Sykepleierforbunds neste landsmøte holdes 4.-8. november 2019 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Landsmøtet vil bli streamet slik at medlemmer og andre interesserte kan følge med.

Samhandlingsreformen bør evalueres

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget fra Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme en sak for Stortinget som kan sikre at reformens intensjoner kan nås.

Krever politisk handling for likelønn

– Historien viser dessverre at frie forhandlinger ikke leverer løsningen på likelønnsutfordringen. Vi står med et politisk skapt problem fra tiden da kvinner ikke ble regnet som forsørgere – og vi krever politisk handling, sa NSFs nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til Stortingets familie- og kulturkomité under dagens høring om likelønn.

Podkast: Når noen du er glad i blir syk

Mange pårørende kommer i krise når noen de er glad i blir syke. Flere forteller at de aldri får tilbud om hjelp eller at noen spør hvordan de som pårørende har det.

Enighet om Unicare

Spekter og Unio ble i natt, mer enn tre timer på overtid, enige i meklingen for 213 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund i Unicare Rehabilitering.

Mangelfull overordnet styring av sykepleietjenesten

Sykepleierne mistet den direkte styringslinjen til sykehusledelsen som en konsekvens av ny organisering. En ny undersøkelse viser hva dette har betydd for sykepleietjenesten.

Arbeidsgiverne må satse på kompetanse

Tall fra NAV viser at det allerede i dag mangler 6000 sykepleiere. Totalt vil mangelen øke til om lag 30 000.

Meklingen i Unicare i gang

I dag startet meklingen for å sikre overenskomst for de ansatte ved Unicare Rehabilitering sine institusjoner. Fristen for å bli enig er ved midnatt tirsdag kveld.