Nyhetsarkiv

Samfunnet må anerkjenne sykepleieres kompetanse

Kompetanse har avgjørende betydning for at sykepleiere skal kunne gjøre jobben sin. Arbeidsgivere og politikere har hovedansvaret for å sikre lik lønn for arbeid av lik verdi, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Unio kommune og KS forhandler om ny hovedavtale

– Vi mener at klima- og miljøtiltak skal være en viktigere del av partssamarbeidet, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Silje Naustvik er valgt til ny nestleder i Unio

Nyvalgt nestleder i NSF Silje Naustvik ble 12. november valgt til nestleder i Hovedorganisasjonen Unio.

Ny forbundsledelse valgt i Norsk Sykepleierforbund

Lill Sverresdatter Larsen (40) ble 7. november valgt av NSFs landsmøte til å lede Norsk Sykepleierforbund (NSF) de neste fire årene. Med seg i den politiske ledelsen får hun nestleder Silje Naustvik og andre nestleder Kai Øivind Brenden.

NSF skal på ny ta stilling til tredelt foreldrepermisjon

NSFs landsmøte har bestemt at et utvalg skal ta stilling til ordningen med tredelt foreldrepermisjon.

Fylkesmodellen vedtatt som framtidig organisering

Landsmøtet har vedtatt fylkesmodellen som fremtidig organisering av Norsk Sykepleierforbund (NSF). 

Sykepleiernes tid er nå

- Sykepleiere er gull verdt. Og det er en enorm mangel på dette gullet. Denne muligheten skal vi gripe, sa forbundsleder Eli Gunhild By da hun i dag åpnet landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund.

Sykepleier: Et fremtidsyrke

4. november åpner NSFs landsmøte. I forkant av landsmøtet samme dag, arrangerte Sykepleierforbundet Helsepolitisk dag. Til stede var både fremtidens og nåtidens sykepleiere, representanter for pasientene og makthaverne.

Det er mulig å løse sykepleiermangelen

Det er mulig å løse sykepleiermangelen, mener pasienter, sykepleiere, visjonærer og makthavere som i dag samles på Norsk Sykepleierforbunds arrangement "Helsepolitisk dag" på Gardermoen.

Fylkesledernes innstilling til ny nominasjonskomité

Fylkeslederne i Norsk Sykepleierforbund har innstilt til ny nominasjonskomité.