Nyhetsarkiv

Forbundsledelsens miniturné på Vestlandet

Under normale omstendigheter møter forbundsledelsen medlemmer og tillitsvalgte fra hele landet på medlemsmøter og fagkonferanser. Som en konsekvens av korona er alle disse møtepunktene avlyst.

Har du et etisk dilemma?

Vi i Rådet for sykepleieetikk har et mål vi svært gjerne vil oppnå, og det er at alle sykepleiere og sykepleierstudenter skal vite om oss. Vårt mandat er å styrke etisk praksis i sykepleietjenesten.

Eldrebrølet avduket

Fredag avduket Norsk Sykepleierforbunds leder, Lill Sverresdatter Larsen, Eldrebrølet - portrett av sykepleier Irene Vågen, på Fløyen i Bergen.

Klare råd til korona-kommisjonen

- Sykepleiere og øvrige helsearbeidere har stått med faget front og vist en enorm fleksibilitet og innsatsvilje de siste månedene. Våre medlemsundersøkelser viser at en større andel sykepleiere vurderer å si opp jobben sin i etterkant av dette – til tross for applaus, økt yrkesstolthet og økt teamarbeid.

Eldrebrølet runger over Bergen

Fredag avdukes et nytt bilde i Norsk Sykepleierforbunds gatekunstprosjekt av Irene Vågen. Hun har bokstavelig talt løftet eldreomsorgen gjort den synlig i folks bevissthet gjennom hennes eldrebrølkampanje.

Nye studentledere

NSF Students årsmøte har talt. Edel Marlén Taraldsen og Kent Hanssen skal lede NSF Student det kommende året.

NSF i møte med Nikolai Astrup og Unio om bærekraftsmålene

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen m.fl. deltok i møte med Unio og Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup på mandag for å diskutere regjeringens handlingsplan om bærekraftsmålene.

Viktig å beholde desentraliserte sykepleierutdanninger

Norsk Sykepleierforbund mener at desentralisert sykepleierutdanninger er nødvendige for å levere kompetanse til hele landet, selv om de er kostbare i drift. Dette er ett av innspillene til Aune-utvalgets nye lovforslag om universiteter og høyskoler (NOU 2020:3). Les mer om de andre innspillene her:

- Viktig gjennomslag for bedre fødselsomsorg

– Jordmorforbundet NSF har varslet helseministeren om utfordringer i fødselsomsorgen og har i lengre tid hatt tett dialog med myndighetene om situasjonen. Nå gir helseministeren foretakene i oppdrag å ta tak i den avdekkede jordmormangelen.

Kjenner du kommune- og spesialisthelsetjenestens beste unge leder?

Sammen med NSF og AAF skal KLP nå finne fem ledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten som får muligheten til å ta ut enda mer av sitt potensiale. De får plass på AFFs anerkjente lederprogram for ledertalenter – Solstrand Accelerate.