Korona - spørsmål og svar til medlemmer

Som sykepleier spiller du en avgjørende rolle i arbeidet med å opprettholde en forsvarlig helsetjeneste. I dette arbeidet er du avhengig av å kunne ivareta egen sikkerhet. Norsk Sykepleierforbund er derfor spesielt opptatt av riktig og nok smittevernutstyr, og jobber aktivt opp mot myndighetene for at dette er tilgjengelig også på lang sikt. Vi er på alle nivåer i løpende dialog med arbeidsgivere og myndighetene for å ivareta medlemmenes interesser.