Lokalgrupper

NSFLIS Lokalgrupper

NSFLIS har lokalgrupper i alle fylker. Disse lokalgruppene blir ledet av et lokalstyre, som velges på årsmøte i januar hvert år. Medlemskap av NSFLIS lokalgruppe bestemmes ut fra arbeids- eller studiested og ikke ut fra bostedsadresse.

 

Klikk deg inn på din lokalgruppe fra menyen for å se sammensetning av lokalstyret, og for å få annen info om hva som skjer lokalt.

Intensivt i Oslo 2017

Intensivt i Oslo 2017

Planlegger du våren og neste turnus? 

NSFLIS Oslo arrangerer årlig 2 dagers kurs med fokus på avansert intensivbehandling. Kurset skal være et lavterskeltilbud med lave priser og mye fag.

Hold av 11. og 12. mai 2017 i turnus, så sees vi på Holbergsplass på Bislett!

Intensivt i Oslo 2016

Tusen takk for et fantastisk engasjement på årets Intensivt i Oslo. Vi i NSFLIS Oslo gleder oss stort over at 230 deltagere fant veien til Bislett og Storsalen i år. 

 

Her vil vi legge ut foredragene fra årets arrangement fortløpende etterhvert som foreleserne sender oss PDF-filene.

Forelesninger fra Klækken 2016

Her finner du presentasjoner fra Klækken-seminaret 2016 v/AIO Buskerud.

Presentasjonene laster du ned ved å klikke på vedleggene til høgre.

Forelesninger fra Intensivt i Oslo 2015

NSFLIS Oslo takker deltagere, utstillere og flotte forelesere for årets Intensivt i Oslo!

Her er kan du se presentasjonene fra fagdagene.  

Forelesninger fra Intensivt i Oslo 2014

NSFLIS Lokalgruppen i Oslo arrangerte sine fagdager "Intensivt i Oslo" 26-27.mai. Hvis du ikke hadde  mulighet til å delta på fagdagene, kan du nå få mulighet til å se presentasjonene fra fagdagene.  

 

Forelesninger fra Klækkenseminaret 2014

I artikkelen finner du slides fra presentasjonene til Klækkenseminaret 2014.

Frisk pust & Svak puls 2012

NSFLIS Lokalgruppen i Oslo arrangerte et todagers seminar 16. og 17.april i Storsalen på Holbergs plass i Oslo. Dagene var fylt opp med spennende forelesninger på det siste innen respiratorbehandling og hemodynamisk behandling/overvåkning.