Yrke med mange muligheter

Sykepleiere er eksperter som bruker sin kompetanse til beste for befolkningen. Her kan du lese om offshoresykepleier Ole Anders Besseby, forsker Bente Silnes Tandberg, flyktningekspert Kirsten Jagmann og mange flere.

Offshoresykepleieren

På en oljeplattform halvannen times helikoptertur utenfor Stavanger arbeider offshoresykepleier Ole Anders Besseby (37). – Du kan ikke være redd for uvær når du arbeider offshore. Alt hviler på deg som sykepleier, sier han.

Sykepleier i Syden

Saltvann og sol gjør syke barn friskere, mener barnesykepleier Hilde Holmsen (45). Minst ti ganger har hun reist mange mil hjemmefra, og til sin arbeidsplass på Gran Canaria.

Flygende sykepleiere

Fra et fem kvadratmeter stort rom og 8500 meter over bakken frakter sykepleierne Hege Anita Aastrøm (41) og Lars Reinsborg (42) syke pasienter.

Sykepleierfeil førte til kvalitetsarbeid

Som sykepleier på sengepost opplevde Janne Nilsen (41) alle sykepleieres skrekk. Det ble gitt feil medisin til en pasient. Siden har hun arbeidet med kvalitetsarbeid i helsevesenet.

Forsker på premature barn

Som eneste norske sykehus har Drammen etablert enerom hvor for tidlig fødte barn og deres foreldre er sammen hele døgnet. Bente Silnes Tandberg undersøker effekten.  Hvis vi kan vise til harde tall, må resten av nyfødt-Norge forholde seg til det, mener hun. 

Sykepleier i krig

Sykepleier Arne Johnsen (32) reiser til Irak for å trene opp kurdiske soldater til å forsvare seg i kampen mot IS. Hjemme venter en gravid samboer.

Sykepleier ble flyktningsekspert

Sykepleier Kirsten Jagmann (62) ble holdt fanget av militære styrker på vei til jobb som frivillig på Gazastripen. Selv er hun mest redd for å ende opp som sykepleier på en sengepost.

Ekspert på livsstilsendringer hos barn

Torill Berg var bare seks år da hun bestemte seg for å bli sykepleier og jobbe med barn. I dag bruker hun hverdagen til å få overvektige barn og deres familier til å endre livsstilen.

Ekspert på tidlig hjemreise

I Bergen kan det hende du skrives ut allerede åtte timer etter fødsel. Tilbudet «Jordmor hjem» blir et stadig mer populært tilbud for friske mødre med friske barn.

Ekspert på den sjeldne sykdommen

Hun er ekspert på en av de mest sjeldne lidelsene vi har i Norge, nemlig cystisk fibrose (CF).