Yrkesskade

Yrkesskade og yrkessykdom

Her finner du en innføring i dine rettigheter dersom du blir skadet i jobbsammenheng. Har du flere spørsmål, eller trenger du hjelp? Ta kontakt med ditt fylkeskontor i NSF. De vil henvise deg til en av våre spesialiserte yrkesskadesaksbehandlere.

Yrkesskadereformen-Ingen løfter for belastningslidelser

Regjeringen har i revidert nasjonal budsjett (RNB) 2012 lagt frem hovedtrekkene i den såkalte ”yrkesskadereformen”. I media er det gitt inntrykk av at belastningslidelser nå vil gi rett til erstatning. Forslaget gir imidlertid ingen løfter om at psykiske eller fysiske belastningslidelser skal gi rett til erstatning. Regjeringen skal først våren 2013 legge frem et helhetlig forslag til nytt regelverk. Først da vil det vise seg om det er politisk vilje til å gi rettmessig erstatning til de som gjennom mange års tungt arbeid er påført en belastningslidelse. Dette har NSF kjempet for i mange år. 

Brystkreft og nattarbeid

Ny forskning bekrefter sammenhengen mellom utvikling av brystkreft og skift/turnusarbeid med nattarbeid. NSF krever derfor at sammenhengen mellom turnus-/nattarbeid og brystkreft tas inn på yrkessykdomslisten.