Fritid og pauser

Daglig fritid

I løpet av en periode på 24 timer skal du ha minimum 11 timers fri. Tillitsvalgt kan inngå avtale med arbeidsgiver om kortere friperiode, noe som ofte gjøres mellom aftenvakt og påfølgende dagvakt.

Kompenserende hvile

Dersom det er inngått avtale om kortere daglig fritid, skal du sikres en kompenserende hvileperiode for å motvirke helsemessig belastning som følge av manglende søvn og hvile. Hvileperioden må tilsvare det antall timer som hviletiden er redusert. Dersom det er avtalt å forkorte hviletiden med 2 timer, må den påfølgende hvileperioden forlenges tilsvarende (11 timer pluss 2 timer), altså til minst 13 timer.

Ukentlig fritid

Hver uke har du krav på en sammenhengende friperiode på 35 timer. Den ukentlige friperioden skal helst legges i tilknytning til søndag, og det skal minimum gis fri annenhver søn-/helgedag. 

Ulike fridager i turnus

I en turnusplan brukes ofte følgende benevnelser for å markere og skille ulike fridager:

 • F1 – Ukefridag. Dette er den ukentlige fridagen du etter loven har krav på (se punktet over om ukentlig fri).
 • F2 - Ekstra ukefridag. Fridag som oppstår ved at arbeidstiden fordeles på gjennomsnittlig 5 dagers uke.
 • F3 – Helgedagsfri. Slik fridag får du når du etter loven ikke skal jobbe to påfølgende helligdager. F3 skal plasseres på en søn- eller helgedag (se Arbeid på søndager og helgedager under Arbeid på kveld, natt,-søn- og helgedager)
 • F4 – Godtgjøringsfri. Hvis du i stedet for å få alt helligdagstillegg utbetalt ønsker å avspasere, så gis slike avspaseringsdager i helligdagsperioder som F4-dager. 
 • F5 – Erstatningsfridag. En fridag du har rett til dersom ukefridagen F1 faller på en bevegelig helligdag (gjelder ikke tariffområdene Oslo kommune, Staten og NHO).

Les mer i heftet NSF har utarbeidet sammen med Fagforbundet, Delta og FO (PDF).

Pauser

Pauser i løpet av arbeidsdagen skal sikre at du får nødvendig hvile og restitusjon. Som hovedregel har du krav på minst én pause når arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausen skal være på minst en halv time når arbeidstiden er minst åtte timer. Hvis du ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. 

Les mer om krav til pauserom på Arbeidstilsynets nettside

Ofte stilte spørsmål

 • Jeg har ikke betalt spisepause, men får ofte ikke anledning til å forlate avdelingen i pausen. Har jeg rett til betaling for denne tiden?

  Ja, arbeidsmiljøloven fastslår at dersom du ikke fritt kan forlate avdelingen i pausen, skal den regnes som en del av arbeidstiden. Ta kontakt med din tillitsvalgt som kan ta dette opp videre.

 • På min arbeidsplass er det ofte slik at vi ikke får avviklet spisepause. Hva kan gjøres med dette?

  Vi anbefaler deg å ta dette opp med tillitsvalgt, som igjen må drøfte det med arbeidsgiver. Arbeidsgiver har plikt til å legge forholdene til rette slik at alle arbeidstakere får avholdt pause i tråd med arbeidsmiljølovens regler. Les mer om dette på Arbeidstilsynets hjemmesider. Ta kontakt med din tillitsvalgt som kan ta dette opp videre.