Oppstart i forhandlingene om lønn og pensjon i Unio stat

Klokken 12 i dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Hun krever reallønnsøkning for statsansatte.

Sykepleierkonferanse om psykisk helse og rus

Mennesker med alvorlig psykisk helsesvikt og rusproblemer lever opptil tyve år kortere enn andre. Sykepleiernes unike kompetanse er tema for konferansen 13.-14. juni. Meld deg på!

Helseforetakene må ta tak i sykepleiermangelen

Sykepleierforbundets melding til de regionale helseforetakene er klar: De må ta grep for å løse sykepleiermangelen.