Norsk Sykepleierforbund om innleid arbeidskraft

Eli Gunhild By uttalte på høring i Stortinget at bruken av innleie av helsearbeidere må begrenses ved at grunnbemanningen økes.

Enda bedre forsikringstilbud

Forsikringskontoret NSF har forhandlet frem en helt ny forsikring, og fått gjennom ytterligere forbedringer i de eksisterende. 

Utdanner for få spesialsykepleiere

En ny rapport viser at det utdannes for få spesialsykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. Helseforetakene har heller ikke god nok oversikt over behovet fremover.