Rikslønnsnemnda stemte ned sykepleiernes krav

Forbundsleder Eli Gunhild By er opprørt etter at Rikslønnsnemnda fullstendig har avvist NSFs mulighet til å forhandle for sine medlemmer i NHO-området. – Rikslønnsnemnda ble bestilt av Stortinget og nemnda har etter denne behandlingen fullstendig tapt sin legitimitet. Det er Stortinget og regjeringens oppgave å gjenopprette den, sier Eli Gunhild By.

– Optimist foran Rikslønnsnemnda

I dag startet Rikslønnsnemnda behandlingen av tariffoppgjøret 2018 for 501 medlemmer av NSF i virksomheter organisert i NHO Handel og Service og NSF. Regjerningen besluttet at streiken måtte avblåses, og saken løses med tvungen lønnsnemnd.

Husk søknadsfristen

15. april er en viktig dato for deg som vurderer sykepleierstudiet. Som sykepleier får du jobbe med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.