Sykepleiefaget i front for å gi trygge og gode helsetjenester

Vi jobber for

Sykepleiefaget i front

Sykepleieryrket skal være et yrke å leve av og med, og sykepleiefaget skal stå i front for å bidra til å skape gode og sammenhengende helsetjenester til hele befolkningen.

Kurs og konferanser

Forbundsleder

Ventetidsløftet – vi har ingen tid å miste

Kode rød. Krise. Kollaps. På vegne av dem som står fremst i tjenesten, har Norsk Sykepleierforbund brukt sterke ord om hvor vi er, og hvor vi er på vei. De sterke ordene har vært nødvendige.

Les dette og flere innlegg