Støtter lærerne ved Skagerak

NSF med sine 108.000 medlemmer stiller seg solidarisk bak kravene til de streikende ved Skagerak International School i Sandefjord.

Støtter viktig sykepleierkrav

Det er stor enighet i befolkningen om at det må jobbes for mer heltid i helsevesenet. — Vi er glade for at befolkningen ser det samme som oss i denne viktige saken, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

Positiv til retningslinje for nyfødtintensivavdelinger

NSF er positiv til at det utvikles en nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingene. Nasjonal bemanningsnorm er et av forslagene.