Stort behov for intensivsykepleiere

– Det er ikke flaks at det gikk så bra med meg. Det er på grunn av flinke folk som var til stede etter ulykken, sier Bård Sturla. Se den nye filmen laget av NSFs Landsgruppe av intensivsykepleiere. 

Bekymret over oppfølging på Treffpunkt

Kreftforeningen har midt under streiken en kampanje for Treffpunkt, et tilbud til barn og unge som er pårørende til kreft. Ansvarlig sykepleier er ute i streik og bekymret for kvaliteten på oppfølging av en sårbar gruppe.

Schjelderup gjenvalgt som leder i Jordmorforbundet

Hanne Charlotte Schjelderup er enstemmig gjenvalgt som leder i Jordmorforbundet NSF.