Sykepleiefaget i front for å gi trygge og gode helsetjenester

Vi jobber for

Sykepleiefaget i front

Sykepleieryrket skal være et yrke å leve av og med, og sykepleiefaget skal stå i front for å bidra til å skape gode og sammenhengende helsetjenester til hele befolkningen.

Kurs og konferanser

Forbundsleder

Aversjonen mot høyere utdanning i «Makta»

I høst har jeg også jeg fulgt med på NRKs storproduksjon «Makta». I første episode diskuterer noen av mennene i AP-ledelsen at regjeringen trenger fornying og at de trenger en kvinne. Det er jo tross alt 1974 og straks det store kvinneåret. Gro Harlem Brundtland kommer forbi og blir deretter lansert som en kandidat i praten etter at hun har gått videre. - «Så har hun i tillegg gått på Harvard», sier Ronald Bye. «Jaja. Ingen er perfekt», repliserer Bjartmar Gjerde.

Les dette og flere innlegg