Fornyet heltidserklæringen og lanserte nytt nettsted

Norsk Sykepleierforbund, KS, Delta og Fagforbundet fornyet nylig heltidserklæringen som sier at forbundene skal jobbe for å minske bruken av deltid. Samtidig lanserte partene heltid.no

– Seier for det organiserte arbeidslivet

Arbeidsretten slår fast at Norsk Sykepleierforbunds medlemmer har en ubetinget rett til å velge egne tillitsvalgte i Virkes medlemsbedrifter. Resultatet er i samsvar med NSFs syn i saken. - Full seier, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Partene ble enige om avtale om ny offentlig tjenestepensjon. I den forbindelse er det mange som sitter med spørsmål. Her er svarene på noen av dem sett fra Unio, NSFs hovedorganisasjon, og NSF.