Veiledning av nyutdannete i kommunene

NSF og KS anbefaler systematisk veiledning til nyutdannete sykepleiere.

Tiårsjubileum for sykepleiersamarbeid Montenegro – Norge

Den montenegrinske sykepleier- og jordmororganisasjon (NUMSBCG) og Norsk sykepleierforbund (NSF) markerte ti-årsjubileet for samarbeid i Podgorica, Montenegro, 21.-22. februar 2017.

Rekruttering til kommunene

Norsk Sykepleierforbund Student ønsker å lovfeste utdanningsansvar for kommunene, og en finansieringsmodell som stimulerer til utvikling av gode praksisplasser. Både for å sikre kvalitet på praksisplassene og for å kunne øke rekrutteringen til kommunene.