Kandidater til verv 2019-2023

Fristen for å foreslå kandidater til verv gikk ut 4. september. Her er oversikten over alle kandidater. I år er det hele seks kandidater til forbundsledervervet.

Alvorlig sykepleiermangel – ber om møte

Sykepleiermangelen øker år for år. KS’ arbeidsgiverbarometer viser at tre av fire kommuner nå sliter med å få tak i sykepleiere.
– Nå må det tas grep. Dette er alvorlig for pasientsikkerheten, sier forbundsleder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By.

Skedsmo - 50 prosent heltid

Så langt i 2019 har Skedsmo kommune lyst ut 66 sykepleierstillinger. 50 prosent av disse er heltid. Dette er en negativ utvikling siden 2018 da 67 prosent av sykepleierstillingene var heltid.