Bærum - 50 prosent heltid

Så langt i 2019 har Bærum kommune lyst ut 154 sykepleierstillinger. Kun 50 prosent av disse er heltid. Dette er en svak positiv utvikling siden 2017 da 48 prosent av sykepleierstillingene var heltid, men en nedgang fra 2018 da 57 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Trondheim - 82 prosent heltid

Så langt i 2019 har Trondheim kommune lyst ut 204 sykepleierstillinger. 82 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 73 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Stavanger - 74 prosent heltid

Så langt i 2019 har Stavanger kommune lyst ut 112 sykepleierstillinger. 74 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 61 prosent av sykepleierstillingene var heltid.