Fornøyde med lederutdanning

Sykepleieledere fra hele landet har deltatt i det anerkjente lederutviklingsprogrammet Leadership For Change, LFC, i regi av Norsk Sykepleierforbund og International Council of Nurses (ICN).          – Veldig høyt nivå på kursdeltakerne, skrøt kurslederen fra ICN.

Nytt nettmagasin fra Unio

I første utgave retter hovedorganisasjonen Unio søkelyset blant annet på forskning og behovet for ikke-kommersiell forskning samt temaet om hva et endret arbeidsliv stiller av nye krav til fagbevegelsen. 

NSFs prioriteringer

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har bestemt hvilke områder forbundet skal prioritere, noe som gir føringer for forbundets arbeid de neste fire årene.