Nyheter

Sykepleiere vant i lagmannsretten

Norsk Sykepleierforbund har i flere rettsrunder bistått fire medlemmer som tidligere arbeidet på Eidsvoll legevakt på Stensby sykehus.

Sykepleier kåret til årets helseleder

Sykepleier Eva Håheim Pedersen, klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus, ble 5. februar kåret til årets helseleder i Norge og mottok prisen fra helseminister Bent Høie. 

Viktig endring – lov om pensjonsordning for sykepleiere

Fra 01.04.16 er minstegrensen for innmelding i KLP endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling.

Fagkurs og konferanser