Løsning i Staten

Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør.  – Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.

Oslo kommune: Enighet i lønnsoppgjøret

Årets lønnsoppgjør mellom Unio og Oslo kommune er ferdig. Partene kom til enighet fredag ettermiddag.

Dramatisk og økende mangel på sykepleiere

- Dette er alvorlig for pasientene og nå må regjeringen ta grep som virkelig monner, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, i en kommentar til NAVs bedriftsundersøkelse for 2017.