De helsepolitiske målene lite relatert til kvalitet

Stortingsmeldingen om helsenæringen er utarbeidet på de private leverandørenes premisser. De helsepolitiske målene er lite relatert til kvalitet i tjenestene, sa 2. nestleder Karen Bjøro da hun presenterte høringsinnspillene fra Norsk Sykepleierforbund (NSF). 

Revurder hvem som er spesialister innen psykisk helse og rus

– Det er på tide å revurdere hvem som er spesialistene innen psykisk helse og rus, sa forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Eli Gunhild By, og siktet til de psykiatriske sykepleierne, da hun åpnet NSFs første nasjonale sykepleierkonferanse innen fagområdet.

Brudd med NHO Service og Handel

Det er brudd i forhandlingene mellom NSF og NHO Service og Handel om mellomoppgjøret 2019 for Pleie- og omsorgsoverenskomsten. - Vi må erkjenne at partene står langt fra hverandre, men det er et mål å komme til enighet gjennom mekling, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i NSF.