Gunnar Sønstebys pris 2018 til Elizabeth Hoff

På 100-årsdagen for Gunnar Sønsteby mottok jordmor og sykepleier Elizabeth Hoff prisen for å ha ledet innsatsen til WHO i Syria.

Ti podcaster fra Rådet for sykepleieetikk

Rådet har startet serien Sykepleieprat med en samtale mellom Margreth Olin og leder Elisabeth Kjølsrud.

48 prosent heltidsstillinger utlyst

Fra 1. februar til 31. desember 2017 lyste norske kommuner ut 9468 sykepleierstillinger. Av disse var 48 prosent heltid. Helseforetakene lyste ut 5469 stillinger, også her var 48 prosent av stillingene heltid.