Ny kampanje mot snus

Helsedirektoratet lanserer en ny kampanje mot snus rettet mot ungdom.

Lederskifte hos lederne

Gitte Christine Korvann er valgt som ny leder for NSFs Landsgruppe av sykepleieledere – NSF LSL.

Det store heltidsvalget

Par­te­ne i KS-området un­der­skrev man­dag «Det sto­re hel­tids­val­get 2015» der de er eni­ge om å fort­set­te ar­bei­det med å re­du­se­re del­tids­ar­beid og ut­vik­le en hel­tids­kul­tur i pleie- og om­sorgs­sek­to­ren. Avtalen erstatter den gamle som ble inngått for to år siden.

[Loading...]