Nyheter

NSF vil ikke endre jordmortittelen

Norsk Sykepleierforbund gjestet torsdag Stortinget med budskapet om at forbundet ikke ønsker at tittelen jordmor skal endres. Helsesøstrene vurderer om de skal velge en mer kjønnsnøytral tittel.

Besøk av Unio-lederen

Nyvalgt leder av Unio, Ragnhild Lied, besøkte nylig Norsk Sykepleierforbund (NSF) for å lære mer om forbundet og sykepleiere.

Avgjørende med kompetanse i de kommunale tjenestene

Mange kommuner har en «Alle-gjør-alt-tilnærming» på bruk av personellressurser i helse- og omsorgstjenesten. Oppgavene blir fordelt på bakgrunn av «rettferdighet», snarere enn hvilken kompetanse som er best.

Fagkurs og konferanser