50 prosent heltidsstillinger i april 2018

I april 2018 ble det utlyst 1980 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 993 var heltidsstillinger, noe som utgjør 50 prosent.

Gjennomslag for viktige krav i staten

- Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

God og helhetlig helsehjelp frem til livets slutt

NSF har levert høringssvar til NOU 2017:16 "På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende". NSF påpeker blant annet stort ressursbehov i kommunene, og at det må være samsvar mellom finansiering og reelle oppgaver.