Gjennomslag for viktige krav i staten

- Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

God og helhetlig helsehjelp frem til livets slutt

NSF har levert høringssvar til NOU 2017:16 "På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende". NSF påpeker blant annet stort ressursbehov i kommunene, og at det må være samsvar mellom finansiering og reelle oppgaver.

KS-oppgjøret sendt ut på uravstemning

Etter forhandlinger kom KS og Unio 30/4-18 frem til et anbefalt resultat for tariffoppgjøret 2018. NSFs forbundsstyre sender nå resultatet ut på uravstemning.