Ikke likestilt i "likestillingslandet"

- Myndighetene gjør ikke nok for å avskaffe stereotype roller for kvinner og menn, slo likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm fast da hun i dag overrakte LDOs rapport til FNs kvinnekomite til likestillingsminister Solveig Horne.

— Mangel på spesialsykepleiere må tas på alvor

NSF mener flere viktige spørsmål står ubesvart etter dagens sykehustale av helseminister Bent Høie. — Mangelen på spesialsykepleiere må tas på større alvor, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Ministeren lyttet til Jordmorforbundet NSF

Jordmorforbundet NSF har fått gjennomslag for at kvalitetskravet om en-til-en omsorg av jordmor for kvinner i aktiv fødsel skal følges opp og dokumenteres av helseforetakene.