Psykisk helse like viktig som fysisk helse

Regjeringen la fredag før påske frem den lenge varslete meldingen til Stortinget om sine visjoner for folkehelsepolitikken fremover: Meld. St 19: Mestring og muligheter. Psykiske helse skal bli like viktig som fysisk helse i folkehelsearbeidet.

Ny stillingsportal

Sykepleien har nå lansert en helt ny stillingsportal på nett – sykepleienjobb.no. Her finner du kun stillinger som er relevant for deg som sykepleier

Film om å være operasjonssykepleier

Til tross for stor mangel på operasjonssykepleiere og andre spesialsykepleiere, har ikke myndighetene noen strategi for å løse dette. NSF har nå laget en film om det å være operasjonssykepleier.

[Loading...]