Legemiddelmeldingen: Tilfreds med fokus på kvalitet

Sykepleiere har et selvstendig ansvar for å administrere og håndtere legemidler. Derfor burde NSF vært bidragsyter i arbeidet med legemiddelmeldingen som kom i dag.

Sykepleiere viktige for psykisk helse og rusfeltet

82 prosent av sykepleierne i psykisk helse og rus jobber direkte klinisk, med hyppig kontakt med brukerne. Hverdags- og livsmestring er prioritert. Det viser ny rapport om sykepleie i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Invitert til TISA-dialog

NSF og syv andre fagforbund gikk sammen om et krav om åpenhet og innsyn i forhandlingene i TISA-avtalen. Regjeringen tok forbundene på alvor. Onsdag møtte sentrale fagforbund Norges forhandlere.

[Loading...]