Nyheter

Gjennomslag for øremerking

Helseøstre og jordmødre kan glede seg over at det i budsjettforliket er bestemt at den øremerkede tilskuddsordningen til helsestasjon og skolehelsetjenesten skal styrkes med 100 millioner kroner for 2016.

Nasjonal helse- og sykehusplan er lagt frem

Norsk Sykepleierforbund er positiv til at den fremtidige utviklingen av spesialisthelsetjenesten legges frem for Stortinget gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan. Forbundsleder Eli Gunhild By var tilstede da helseminister Bent Høie la den frem.

Tusen takk for tilliten - nå fortsetter arbeidet!

- Jeg er stolt og glad for at NSFs landsmøte ga meg ny tillit, sier Eli Gunhild By. Hun skal lede NSFs 106.000 medlemmer i fire nye år. Mange utfordringer venter.

Fagkurs og konferanser