Forbundsstyret vil behandle pensjonsavtalen

Forbundsstyret vedtok onsdag at de innen fristen 1. juli vil behandle en anbefaling av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Det blir dermed ingen uravstemning i NSF.

Fornyet heltidserklæringen og lanserte nytt nettsted

Norsk Sykepleierforbund, KS, Delta og Fagforbundet fornyet nylig heltidserklæringen som sier at forbundene skal jobbe for å minske bruken av deltid. Samtidig lanserte partene heltid.no

– Seier for det organiserte arbeidslivet

Arbeidsretten slår fast at Norsk Sykepleierforbunds medlemmer har en ubetinget rett til å velge egne tillitsvalgte i Virkes medlemsbedrifter. Resultatet er i samsvar med NSFs syn i saken. - Full seier, sier forbundsleder Eli Gunhild By.