Slik bidrar norske sykepleiere til å bedre vilkårene for sykepleiere i den østlige delen av Afrika

En liten del av kontingenten medlemmene i Norsk Sykepleierforbund (NSF) betaler er øremerket forbundets bistandsarbeid. 

Vikartjenester for 1,15 milliarder

Kommunenes kostnader knyttet til innleie av vikartjenester, fra bemanningsbyråer, i helsesektoren steg med 9.4 % fra 2017 til 2018 – fra 1,056 milliarder kroner til 1,155 milliarder kroner.

Jordmorforbundet NSF – en suksesshistorie

Antall medlemmer har økt med 80 prosent. Mer synlighet i mediene. Flere politiske gjennomslag på vegne av jordmødre, barselkvinner og deres familier. Faggruppen Jordmorforbundet NSF har vokst seg både store og sterke de siste årene og er rett og slett en suksesshistorie.