Nyheter

NSF søker 4 sykepleiere til solidaritetsprosjekt i Tanzania

NSF har siden 2011 engasjert 3 solidaritetssykepleiere hvert år som har bidratt innen senterets ulike programområder. TICC uttrykker nå et behov for større kontinuitet, særlig i forhold til arbeidet omkring psykisk helse og rus og skolehelsetjeneste. Derfor sender vi nå to sykepleiere på høsten- 2016 og to på våren-2017.

Enighet i Spekter

Spekter og NSF ble i kveld enige i de sentrale forhandlingene for medlemmene i helseforetakene og Lovisenberg.

Spekter og NSF i gang

NSF og Spekter startet i dag forhandlingene i A2-forhandlingene som omfatter 35.000 NSF-medlemmer i helseforetakene og Lovisenberg.

Fagkurs og konferanser