Sykepleiernes unike kompetanse gir trygge og gode helsetjenester

Vi jobber for

En likeverdig og god tilgang til helsetjenester

Sykepleiere og jordmødre er nøkkelen til en bærekraftig og kompetent helse- og omsorgstjeneste som møter fremtidens behov.

Å rekruttere og beholde sykepleiere og jordmødre

For å sikre nok kvalifiserte sykepleiere og jordmødre, må det være et yrke å leve av, med og for.

Økt kvalitet i utdanningene

Kvaliteten i utdanningene må økes for å sikre kunnskapsbasert praksis, kvalitet og pasientsikkerhet.

Kurs og konferanser

Forbundsleder

Praktisering av frontfag må vurderes på nytt

– Frontfagsmodellen har tjent Norge godt i 60 år, men dagens situasjon viser alvorlig mangel på livsnødvendig kompetanse i offentlig sektor, skriver forbundslederen.

Les dette og flere innlegg