Nyheter

NSF gir over 100 000 til TV-aksjonen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter NRK TV-aksjonen søndag 23. oktober. NSF gir 1 krone per medlem, totalt vil det si 108 000 kroner.

Løsning i NHO Service

Det har vært en lang og krevende mekling. Vi har fått gjennomslag for å utvide stigen til en seksårsstige. Vi har også fått på plass en egen lønnsstige for sykepleiere med mastergrad, sier NSF-leder Eli Gunhild By. Det betyr at det ikke blir streik ved private sykehjem i NHO-området.

Mekler på overtid i NHO-området

Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service hadde frist ved midnatt og mekler Inger Tellefsen hos Riksmekleren har besluttet å fortsette meklingen på overtid.

Fagkurs og konferanser