Disse kommer til årets lederkonferanse - kommer du?

En rekke gode foredragsholdere kommer til Bergen 30.-31. oktober, blant dem Tove Gundersen fra Rådet for psykisk helse og Robert Mood fra Norges Røde Kors. May Janne Botha Pedersen skal snakke om beredskap og ledelse når katastrofer inntrer, og Sigrid Sollund om hersketeknikker.

Bedre systemer på plass hos NSFs partnerorganisasjoner

Granskningsrevisjoner hos NSFs partnerorganisasjoner i Rwanda og Malawi er gjennomført og nå jobbes det med å forbedre rutinene lokalt.

God sommer!

Norsk Sykepleierforbund ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer og en avslappende og fin ferie. En spesiell hilsen går til dere som skal jobbe i sommer.