Rekruttering til kommunene

Norsk Sykepleierforbund Student ønsker å lovfeste utdanningsansvar for kommunene, og en finansieringsmodell som stimulerer til utvikling av gode praksisplasser. Både for å sikre kvalitet på praksisplassene og for å kunne øke rekrutteringen til kommunene.

Sykehusorganisering: – Medbestemmelse viktig

Reell medbestemmelse for de ansatte og en tydeligere stemme på vegne av pasientene. Det var forbundsleder Eli Gunhild Bys viktigste budskap i høringsmøtet om Kvinnsland-utvalget.

Fornøyde med lederutdanning

Sykepleieledere fra hele landet har deltatt i det anerkjente lederutviklingsprogrammet Leadership For Change, LFC, i regi av Norsk Sykepleierforbund og International Council of Nurses (ICN). – Veldig høyt nivå på kursdeltakerne, skrøt kurslederen fra ICN.