ICN Congress Barcelona 2017

Den internasjonale sykepleierorganisasjonen, ICNs kongress åpnes i Barcelona 27. mai og varer til 1. juni. Fra 25. mai arrangeres CNR, som er ICNs generalforsamling. Norge er representert både på kongressen og CNR-en.

Massiv støtte til de streikende

— Det har vært overveldende å se hvilken støtte vi har fått fra ulikt hold i denne viktige kampen, sier forbundsleder Eli Gunhild By om støtten til de streikende sykepleierne i Kreftforeningen.

– På grunn av oss blir flere krefttilfeller oppdaget

De streikende sykepleierne i kreftforeningen er krystallklar i sitt ønske om å bli verdsatt som nettopp sykepleiere. – Det er vi som har valgt ut hvilke pasienter som er i risikogruppen og bør få sjekket føflekkene sine på føflekkdagen i dag, sier de.