Sykepleiefaget i front for å gi trygge og gode helsetjenester

Vi jobber for

Sykepleierløftet

Vi vil ha politisk samling om et sykepleierløft, med klare politiske mål, tiltak og visjoner. Vi har lansert sykepleierløftet og kampanjen Helsesjekken: Sykepleierspesial, som viser hvorfor Norge må investere mer i sykepleierkompetanse.

Kurs og konferanser

Forbundsleder

Salme ved streikens slutt

NSF har for livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse gjennomført tre streiker gjennom tre intense uker. Streikene endte i tvungen og frivillig nemnd, og problemet med sykepleiermangel er like stort og øker. Streikeskjortene er lagt på vent, men vi står ved et tidsskille. Kampen for livsnødvendig kompetanse – for helsetjenestene og samfunn – er begynt.

Les dette og flere innlegg