- Trist at det endte med lønnsnemnd

Arbeidsminister Anniken Hauglie kalte i ettermiddag inn partene i konflikten mellom NHO Service og Handel og NSF og meddelte at Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. Etter fire ukers lovlig streik for NSF gjorde NHOs varsel om lockout at situasjonen ble kritisk for liv og helse.

- NHO spiller hasard med pasientsikkerheten

– Lockouten fra NHO er antagelig et lovbrudd som setter pasienters liv og helse i fare. Til syvende og sist er det kommunen som har dette ansvaret. Det er derfor ikke rart kommuner som har forpliktelse overfor sine pasienter nå vurderer å sette inn sine egne sykepleiere, for å overta ansvaret ved de kommunale sykehjemmene ved en lockout. NHO har vist at de er helt ute av stand til å ivareta pasienters liv og helse. Det er svært alvorlig, sier Eli Gunhild By.

Støtteerklæringer til de streikende

Norsk Sykepleierforbund takker for all støtte i den pågående streiken i NHO Service og Handel. Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig. Les alle støtteerklæringene her.