Nyheter

Vil avskaffe midlertidige oppholdstillatelser for enslige mindreårige

En rekke forbund, deriblant Norsk Sykepleierforbund, ønsker at ordningen med midlertidig tillatelser for enslige mindreårige asylsøkere må avskaffes.

Sykepleiere vant i lagmannsretten

Norsk Sykepleierforbund har i flere rettsrunder bistått fire medlemmer som tidligere arbeidet på Eidsvoll legevakt på Stensby sykehus.

Sykepleier kåret til årets helseleder

Sykepleier Eva Håheim Pedersen, klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus, ble 5. februar kåret til årets helseleder i Norge og mottok prisen fra helseminister Bent Høie. 

Fagkurs og konferanser