NSF støtter TV-aksjonen

Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i fem forskjellige land, i regi av UNICEF. Norsk sykepleierforbund støtter TV-aksjonen, og trommekorpset auksjonerer bort konsert.

Regjeringen nedprioriterer nok en gang sykehusene

Sykehusene har blitt systematisk underfinansiert i en rekke år, og dagens budsjett retter ikke opp i dette.

Hvorfor vi må markere likelønnsdagen

Likelønnsdagen, Equal Pay Day, er 18. oktober. Fra denne dagen og ut året jobber mange av NSFs medlemmer i teorien gratis.