Dramatisk og økende mangel på sykepleiere

- Dette er alvorlig for pasientene og nå må regjeringen ta grep som virkelig monner, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, i en kommentar til NAVs bedriftsundersøkelse for 2017. 

Kommuneoppgjøret i havn

Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.

Enighet om lønn ved sykehusene

Det ble i dag oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Spekter og Norsk Sykepleierforbund.