Nyheter

NSF varsler gruppesøksmål mot Oslo kommune

En sykepleier fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet i at hun var blitt diskriminert av Oslo kommune fordi hun som deltidsansatt ikke fikk ekstravakter ut over fast stilling pensjonsgivende.

Nye studentledere

25. juni ble ledelsen i NSF Student byttet ut. Cathrine Villemo Tallaksen ble valgt som leder med Thea Martine Olsen som nestleder.

NSF på besøk i Østfold

- Her er moderne teknologi på en god måte integrert i arbeidshverdagen, det gir bedre oversikt og kan bidra til en bedre arbeidshverdag for sykepleierne, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Fagkurs og konferanser