Positiv til retningslinje for nyfødtintensivavdelinger

NSF er positiv til at det utvikles en nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingene. Nasjonal bemanningsnorm er et av forslagene.

– Norske arbeidstakere kan være stolte

— Hvis arbeidsgiverne skal kunne fastsette turnuser uten arbeidstakersidens medvirkning vil det gi mindre motiverte arbeidstakere, sa Eli Gunhild By til et fulltallig publikum på Eidsvolds plass i ettermiddag.

28.000 har signert sykepleierløftet

Hele 28.000 har nå signert sykepleierløftet. I tillegg har mange hundre benyttet muligheten til å skrive en hilsen til norske sykepleiere.