Sykepleiefaget i front for å gi trygge og gode helsetjenester

illustrasjon

Vi jobber for

Sykepleiefaget i front

Sykepleieryrket skal være et yrke å leve av og med, og sykepleiefaget skal stå i front for å bidra til å skape gode og sammenhengende helsetjenester til hele befolkningen.

Kurs og konferanser

Forbundsleder

En ramme for de få

Den endelige fasiten for fjorårets lønnsoppgjør i de ulike sektorene kom nylig fra teknisk beregningsutvalg (TBU)[1]. Fasiten er at funksjonærer og ledere rykker i fra oss. Finansnæringen lever sitt eget liv med lønnsvekst som nok en gang går utover alle rammer. Det er alvorlig. Velferdssamfunnet vil ikke tåle at sykepleiere fortsatt har et for lavt lønnsnivå, og at andre grupper rykker fra oss.

Les dette og flere innlegg