NSF klager regjeringen inn for ILO

- Vi kan ikke akseptere at Regjeringen gir NHO en særstilling i saker om sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår. Vi kan heller ikke akseptere at en hovedsammenslutning vi ikke er medlem i, får innflytelse i løsning av vår tvist, sier forbundsleder Eli Gunhild By i forbindelse med at NSF klager regjeringen inn for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Podcast: Tvang

Velkommen til 11. episode av sykepleieprat som handler om tvang i sykepleien.

Norsk Sykepleierforbund gir 120 000 kroner til TV-aksjonen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter TV-aksjonen NRK som foregår den 20. oktober, ved å gi 1 krone per medlem. Nå som det er nærmere 120 000 medlemmer gir vi til sammen 120 000 kroner.