Variasjoner i sykepleierutdanningene. Ny rapport fra NIFU

 Denne rapporten viser samme hovedbilde som en tidligere rapport fra 2012 (Kårstein og Aamodt 2012) at det er store variasjoner mellom læresteder som tilbyr grunnutdanning i sykepleie med hensyn til søkning, opptaksgrunnlag, antall studenter per tilsatt, karakterer, studiegjennomføring og vurderingsformer.

Pensjonsseier får honnør

Pensjonsgjennomslaget i Oslo kommune har fått mye oppmerksomhet. Her kan du se TV2s innslag i sin hovedsending om den viktige seieren for NSF og sykepleierne om opptjening av pensjon for merarbeid.

Viktig pensjonsgjennomslag

Etter flere års kamp vant sykepleierne i Oslo kommune og NSF fram med sitt krav om at deltidsansatte skal ha pensjon for det de jobber ekstra. – Viktig gjennomslag, sier forbundsleder Eli Gunhild By.