Faggrupper

Faggruppene er møteplasser for fagutvikling, og bidrar til å fremme forbundets overordnede mål innen fag, utdanning og helsepolitikk. Er du medlem i en gruppe, får du tilgang på fagstoff, fagkurs og -konferanser og kan søke stipender.

  • Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling

  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet

  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet

  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer

  • Bidra til å fremme NSFs overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk