Om oss

Vi jobber samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk, og er det nest største forbundet i Unio. Unio er en hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, med medlemmer fra 13 ulike forbund.

Å verne om sykepleieres interesser er en viktig oppgave for oss. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til styrking av sykepleiers rettigheter og anerkjennelse i arbeidslivet. Vi ønsker å være et viktig talerør og en forkjemper for et mer likestilt og rettferdig arbeidsliv.

  • Samfunnspolitisk skal vi påvirke samfunnsforhold til beste for befolkningens helse.
  • Fagpolitisk skal vi utvikle sykepleietjenesten og -faget i samsvar med befolkningens behov.
  • Interessepolitisk skal vi ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige og kompetanseutvikling og ivareta sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår.

Kontakt oss

Du kan kontakte oss om medlemshenvendelser, presse, IT-støtte, fakturainformasjon, høringer eller andre generelle henvendelser.

Om Norsk Sykepleierforbund

Nyttige veier videre