Etiske verktøy

Etiske verktøy

Etiske verktøy er et hjelpemiddel til anvendelse for å løse etiske vanskelige situasjoner eller dilemmaer.

Det finnes mange ulike verktøy, og felles for disse er at de kan brukes i reelle vanskelige situasjoner eller situasjoner som man vet vil komme. Verktøyene er ment i læreøyemed for å øke refleksjonen, og for å kunne se en sak fra ulike sider.