Fag og forskning

Nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie

I 2009 vedtok NSF-LKS å opprette et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie.

European Journal of Cardiovascuar nursing Journal Club

Hege Andersen Amopah har presentert sin artikkel 'Sleep in octogenarians during the postoperative phase after transcatheter or surgical aortic valve replacement' i European Journal of cardiovascular nursing Journal Club nå i september.

Verdens Hjertedag

NSFs Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere markerer Verdens hjertedag i dag, 29.september. Verdens hjertedag ble opprettet i år 2000 for å øke kunnskapen om hjerte- og karsykdommer. Det er lokale arrangement flere steder i landet, blant annet i Namsos og på Haukeland universitetssykehus der det fra stand vil bli delt informasjon om blodtrykk, hjertevennlig kosthold og hjerte- lungeredning. Les mer om hjerte-karsykdom og få eksempler på sykepleieres arbeid på feltet i denne artikkelen, hvor Atrieflimmerpoliklinikken i Vestfold og Pasientstyrt marevanbehandling i Bergen blir omtalt.

Landets første hjertesviktkoordinator

Kaija Hole Olsen er spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, jobber i Askøy Kommune og er landets første hjertesviktkoordiantor i primærhelsetjenesten. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med hjertesviktpoliklinikken og Nina Fålun ved Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetsjukehus.

Se repportasje om dette fra TV2 nyheter søndag 17.09.17

 

 

Forebygging av hjerte- og karsykdom

Helsedirektoratet har nylig publisert oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Målgruppen er fastleger, andre leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet autorisert helsepersonell som arbeider med forebygging og rehabilitering, samt personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Les de oppdaterte retningslinjene her

 

Ny publisering innen kardiologisk sykepleie i Sykepleien

NSF-LKS gratulerer Marianne Jørgensen og Guri H. Gundersen med publisering av artikkelen Målrettet ultralyd til hjertepasienter i tidsskriftet Sykepleien.

Ny publisering av norsk studie innen kardiologisk sykepleie

NSF-LKS gratulere Guri H. Gundersen og hennes medforfattere med publisering av artikkelen Patient-reported outcomes and associations with pleural effusion in outpatients with heart failure: an observational cohort study.  Artikkelen er publiseri i BMJ open og kan leses i fulltekst her.

Ny norsk publisering i internasjonalt tidsskrift

NSF-LKS gratulerer Irene Valaker og hennes medforfattere med publisering av artikkelen Continuity of care after percutaneous coronary intervention: The patient’s perspective across secondary and primary care settings i tidsskriftet European Journal of Cardiovascular Nursing. 

Oksygenbehandling til pasienter med akutt hjerteinfarkt

Bruk av oksygen rutinemessig i behandlingen av akutt hjerteinfarkt har vært diskutert i de kardiologiske fagmiljøene de siste årene. Dette har også vært tema på mange fagkvelder/dager i regi av NSF-LKSs lokalgrupper. Nå er det publisert en oppdatert Systematisk oversiktsartikkel fra Cochrane.