Fag og forskning

Nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie

I 2009 vedtok NSF-LKS å opprette et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie.

Publisering: Pasientens opplevelse av tiden etter atrieflimmerablasjon

NSF-LKS gratulerer Sønneva Bergtun og hennes medforfattere med publisering av hennes artikkel i forbindelse med mastergradutdanningen. Artikkelen har tittelen Patients' experiences 1-6 months after atrial fibrillation ablation: A holistiv perspective, og er publisert i Journal of Advanced Nursing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30187542

Sønneva Bergtun mottok mastergradsttipend av NSF-LKS i 2017. Vi ønsker henne lykke til videre med klinisk forskning innen kardiologisk sykepleie.

Ønsker du å være en del av et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I 2009 vedtok NSF-LKS å opprette et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie. Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen har siden den gang vært en årlig møteplass for nettverket, og er ledet av Tone M. Norekvål. Kompetansekrav i forskningsnettverket er minimum mastergrad. Om du ønsker å være en del av nettverket for forskning i kardiologisk sykepleie sender du en e-post til Tone M. Noreskvål tone.merete.norekval@helse-bergen.no.

Æresbevisning fra American Heart Association

Professor Tone M. Norekvål er tildelt en æresbevisning fra the American Heart Association (AHA) som «Fellow of AHA».  Overrekkelsen fant sted under en middag arrangert av Council on Cardiovascular and Stroke Nursing (CVSN) i forbindelse med den årlige AHA kongressen,  som i år var lagt til Anaheim utenfor Los Angeles.

European Journal of Cardiovascuar nursing Journal Club

Hege Andersen Amopah har presentert sin artikkel 'Sleep in octogenarians during the postoperative phase after transcatheter or surgical aortic valve replacement' i European Journal of cardiovascular nursing Journal Club nå i september.

Verdens Hjertedag

NSFs Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere markerer Verdens hjertedag i dag, 29.september. Verdens hjertedag ble opprettet i år 2000 for å øke kunnskapen om hjerte- og karsykdommer. Det er lokale arrangement flere steder i landet, blant annet i Namsos og på Haukeland universitetssykehus der det fra stand vil bli delt informasjon om blodtrykk, hjertevennlig kosthold og hjerte- lungeredning. Les mer om hjerte-karsykdom og få eksempler på sykepleieres arbeid på feltet i denne artikkelen, hvor Atrieflimmerpoliklinikken i Vestfold og Pasientstyrt marevanbehandling i Bergen blir omtalt.

Landets første hjertesviktkoordinator

Kaija Hole Olsen er spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, jobber i Askøy Kommune og er landets første hjertesviktkoordiantor i primærhelsetjenesten. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med hjertesviktpoliklinikken og Nina Fålun ved Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetsjukehus.

Se repportasje om dette fra TV2 nyheter søndag 17.09.17

 

 

Forebygging av hjerte- og karsykdom

Helsedirektoratet har nylig publisert oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Målgruppen er fastleger, andre leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet autorisert helsepersonell som arbeider med forebygging og rehabilitering, samt personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Les de oppdaterte retningslinjene her

 

Ny publisering innen kardiologisk sykepleie i Sykepleien

NSF-LKS gratulerer Marianne Jørgensen og Guri H. Gundersen med publisering av artikkelen Målrettet ultralyd til hjertepasienter i tidsskriftet Sykepleien.