Akuttsykepleiere

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS)

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) er faggruppen for NSF-medlemmer med videreutdanning i akuttsykepleie, NSF-medlemmer med eller uten videreutdanning som arbeider i akuttmottak, AMK-sentraler, prehospitale tjenester, legevakt, LV-sentraler og andre akuttmedisinske arbeidsfelt. Hvert år arrangerer NLAS AKUTTDAGENE - en sykepleiefaglig konferanse for sykepleiere og andre som jobber innen akuttmedisin. Se www.nlas.no

Siste nyheter fra Akuttsykepleiere

Generalforsamling (GF) 2011

Da nærmer Akuttdagene 2011 i Sarpsborg seg, og torsdag i uke 42 vil årets GF avholdes.

Akuttsykepleie ved Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold skal starte opp med nytt kull på videreutdanning i Akuttsykepleie.

Se vedlegg for ytterligere informasjon.

 

NB! Søknadsfrist 15.sept.

Terrorangrepet 22.juli

Styret i NLAS vil gjerne sende vår kondolanse og tanker til alle omkomne og etterlatte etter tragedien i regjeringskvartalet og på Utøya.

Vi sender også varme tanker til alle dere som har deltatt i håndteringen av alle skadde og etterlatte.

 

Sammen blir vi sterke.

 

Styret i NLAS

ved leder Ole-Petter Vinjevoll

Høring funksjonsbeskrivelse for akuttsykepleiere

Utdanningsutvalget i NLAS har kommet med et forslag til funksjonsbeskrivelse for akuttsykepleiere.

Årets Akuttsykepleier 2011 - Ny tidsfrist

Styret i NLAS har vedtatt at det skal utdeles en pris til en sykepleier som på en fremragende måte har belyst sykpleiefaget i forbindelse med arbeid i Akuttmottak, AMK eller Ambulansetjeneste.