Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Litt om oss:

Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF. Medlemmene er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og fordøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske sengeposter. 

Faggruppens målsetting er å øke kunnskapen om gastroenterologiske undersøkelses- og behandlingsmetoder, stimulere til fagutvikling og sykepleieforskning, utveksle erfaringer og fremme samarbeidet blant gastroenterologisk personell.  

Hvert år arrangeres det Nasjonalt fagmøte for sykepleiere i gastroenterologi. Og faggruppen er også med å arrangerer nasjonalt IBD symposium hvert år. Se mer informasjon på faggruppens nettside.

Siste nyheter fra Gastroenterologi

IBD symposium for sykepleiere 2019

IBD symposium for landets spesielt interesserte IBD sykepleiere.

NSF/FSG er arrangør via Elisabeth Finnes, Julie Hellan og Turid Bua. 

 

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen med SMS

Nå kan du melde deg inn i faggruppen via SMS.

Send melding med kodeord "gastro" til 02409 ... og før du vet ordet av det er du innlemmet i det hyggelige gastrofellesskapet!

Systematisk forbedringsarbeid på gastrokirurgen på Ahus

På gastrokirurgisk avdeling ved Ahus har de fått bedre kontroll over tilstanden til pasientene gjennom systematisk forbedringsarbeid og økt kompetanse. 

Mangelfulle kunnskaper om mestrinskurs for stomiopererte

Det "hemmelige tilbudet"

Fra ung til voksen IBD pasient

En godt planlagt overføring fra barneavdeling til voksenavdeling for ungdom med inflammatorisk tarmsykdom kan gi bedre medisinsk etterlevelse.

 

Kongressrepresentanter FSG

Endringer i faggruppens kongressrepresentanter:

Valgresultater fra generalforsamlingen:

Det ble avholdt valg under generalforsamlingen og følgende navn er herved verdt å merke seg: