Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Litt om oss:

Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF. Medlemmene er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og fordøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske sengeposter. 

Faggruppens målsetting er å øke kunnskapen om gastroenterologiske undersøkelses- og behandlingsmetoder, stimulere til fagutvikling og sykepleieforskning, utveksle erfaringer og fremme samarbeidet blant gastroenterologisk personell.  

Hvert år arrangeres det Nasjonalt fagmøte for sykepleiere i gastroenterologi. Og faggruppen er også med å arrangerer nasjonalt IBD symposium hvert år. 

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Najonalt IBD møte for sykepleiere 2019

Årets møtet samlet over 70 påmeldte og vi gratulerer Monica Fritjofsen og June Halvorsen med å bli trekt ut til å delta på N-ECCO School i forbindelse med ECCO kongressen 2020!

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer

 Neste fagmøte avholdes 6.-8. februar 2020!

 

 

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen

Du kan melde deg inn i faggruppen enten via nettsidene eller SMS:

Spørreundersøkelse fra LMF

LMF (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer) har for tiden en spørreundersøkelse hvor målgruppen er helsepersonell som i liten eller stor grad snakker med pasienter med fordøyelsessykdommer. 

 

Seksualitet og IBD

Her får du råd og veiledning om slike spørsmål fra sexolog Randi Gjessing og IBD-sykepleier Julie Hellan.

Inflammatory Bowel Disease Nursing Manual

Ny bok fra forlaget "Springer".

Ny Cøliaki-pille studie

Det testes nå ut en ny cøliaki-pille. Dette er en fase 2 studie der effekt på pasienter undersøkes.

Tilgang til hele UEGW 2019 for sykepleiere

UEGW (United Eupropean Gastroenterology Week) 2019 inviterer i år sykepleiere til å delta på hele kongressen.