Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Faggruppens medlemmer er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og førdøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske enheter. Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF.

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2019 med generalforsamling og valg

Nasjonalt fagmøte 2019 avholdes 07.-09. februar 2019 og er åpent for alle med interesse innenfor gastro.

Medlemmer inviteres til generalforsamling hvor det skal velges nye kandidater til de ulike postene i faggruppen (se vedlegg på vesntre side). Saksliste kommer.

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen med SMS

Nå kan du melde deg inn i faggruppen via SMS.

Send melding med kodeord "gastro" til 02409 ... og før du vet ordet av det er du innlemmet i det hyggelige gastrofellesskapet!

NSFs skriververksted ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

NSF arrangerer skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse 2019

"Sykepleie og digtalisering – samspill i praksis"

Tidspunkt: 13 februar 09:00 - 14 februar 14:30 2019

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Arrangør: NSF og NSFs faggruppe for e-helse

Kurs i forbindelse med oppstart av tarmscreening 2019

I forbindelse med oppstart av screening vil det være behov for sykepleiere og leger til å utføre det økte antall koloskopier som screening vil medføre. I den forbindelse er det etablert en endoskopiskole med base på Kreftregisteret, Rikshospitalet og SIM senteret på Ullevål sykehus.

Det arrangeres to typer kurs. TET kurs, Tren Endoskopi Teamet.

VALG på posisjoner i faggruppen

Når Nasjonalt fagmøte for gastrosykepleiere avholdes i februar 2019 vil det under generalforsamlingen være valg på de ulike posisjonene i faggruppen.

Videreutdanning i Klinisk sykepleie - Gastrosykepleie

Nytt kull i Klinisk sykepleie - Gastrosykepleie ved Høgskolen på Vestlandet avdeling Bergen planlegges oppstart høsten 2018!