Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Faggruppens medlemmer er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og førdøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske enheter. Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF.

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer

Takk til alle som deltok på Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2017! Vi håper dere vil være med å feire 40 års jubileumet til faggruppen som finner sted 08.-10. februar 2018!

Innmelding i faggruppen med SMS

Nå kan du melde deg inn i faggruppen via SMS.

Send melding med kodeord "gastro" til 02409 ... og før du vet ordet av det er du innlemmet i det hyggelige gastrofellesskapet!

Informasjonsbrosjyrer for kontinent ileostomi

Informasjonsbrosjyrer om kontinent ileostomi på norsk og engelsk.

Sykepleierløftet 8.mars

NSF mener heltidsstillinger bør være hovedregelen, og at deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. På kvinnedagen 8. mars lanseres sykepleierløftet.no. Signer sykepleierløftet - for fler heltidsstillinger!

 

ESGENA/UEGW konferansen 2017

European Society og Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA) arrangerer sin konferanse i forbindelse med United European Gastroenterology Week (UEGW) i Barcelona 28.-30 Oktober 2017. 

https://www.ueg.eu/week/esgena/

www.esgena.org

Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt.

Norsk gastroenterologisk forenings (NGF) interessegruppe har laget en norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt. 

Revidering av nasjonale anbefalinger for vasking og desinfisering av scop

Revidering av de nasjoanle anbefalingene for vasking og desinfisering av scop utføres av Astrid Berge Reinemo og Wenche Brattebø Fenne. Det planlegges at arbeidet ferdigstilles i løpet av 2017.