Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Faggruppens medlemmer er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og førdøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske enheter. Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF.

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer

Takk til alle som deltok på Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2017! Vi håper dere vil være med å feire 40 års jubileumet til faggruppen som finner sted 08.-10. februar 2018!

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi

Innmelding i faggruppen med SMS

Nå kan du melde deg inn i faggruppen via SMS.

Send melding med kodeord "gastro" til 02409 ... og før du vet ordet av det er du innlemmet i det hyggelige gastrofellesskapet!

Nasjonalt IBD-sykepleiermøte 2017

Nasjonalt IBD-sykepleiermøte 2017 blir avholdt på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotel 4.-5. september. 

Hold av datoen og søk allerede om nødvendig godkjenning for å reise. Mer informasjon om program og påmelding kommer senere.

Klinisk sykepleie – Gastrosykepleie 2018

Høgskolen på Vestlandet, avdeling Bergen planlegger oppstart av videreutdanning i Gastrosykepleie høsten 2018 med søknadsfrist 15. mai 2018.

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/b60gastro/

ECCOs undervisningsprogram for IBD sykepleie 2018

Det nye undervisningsprogrammet er et resultat av flere års undersøkelser på hvordan sykepleieres utdanningsmuligheter i Europa kan forsterkes. Målsetningen er å øke antallet av IBD sykepleiere, og styrke deres rolle.
 

Fagutviklingsmidler 2017

Søk om tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi.