Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Litt om oss:

Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF. Medlemmene er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og fordøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske sengeposter. 

Faggruppens målsetting er å øke kunnskapen om gastroenterologiske undersøkelses- og behandlingsmetoder, stimulere til fagutvikling og sykepleieforskning, utveksle erfaringer og fremme samarbeidet blant gastroenterologisk personell.  

Hvert år arrangeres det Nasjonalt fagmøte for sykepleiere i gastroenterologi. Og faggruppen er også med å arrangerer nasjonalt IBD symposium hvert år. 

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2021 - AVLYST

Styret har enstemmig vedtatt å avlyse fagmøtet. Generalforsamling med valg går som planlagt i digital utgave.

 

 

Nasjonalt IBD møte for sykepleiere

Grunnet korona-situasjonen blir det Nasjonale IBD møtet utsatt til 2021. 

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen

Du kan melde deg inn i faggruppen enten via nettsidene eller SMS:

Tarmscreeningprogrammet har fått egen nettside

I forbindelse med etablering av Tarmscreeningprogrammet har Kreftregisteret opprettet en egen nettside.

Virituelle ESGENA eventer høsten 2020

Høsten 2020 inviteres du til å delta på to virituelle eventer i regi av ESGENA. Her vil du få mulighet til å oppdatere deg innen endoskopi, gastroenterologisk sykepleie og gastroeneterologi.

 

 

Ny studie i behandling av Mb Chrons

Professor Jørgen Jahnsen og doktorgradsstudent Kristian Espeland ved Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo er ansvarlige for en ny klinisk studie.  

SADE 2020

SADE (Scandinavian Association for Digestive Endoscopy) kurset arrangeres årlig i januar, i 2020 er København vertsbyen. 

 

https://www.sade.dk 

 

Pakkeforeløp kreft

Kjenner du til hva "Pakkeforløp for kreft" innebærer for deg og dine pasienter?