Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Faggruppens medlemmer er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og førdøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske enheter. Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF.

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2019 med generalforsamling og valg

Nasjonalt fagmøte 2019 avholdes 07.-09. februar 2019 og er åpent for alle med interesse innenfor gastro.

Medlemmer inviteres til generalforsamling hvor det skal velges nye kandidater til de ulike postene i faggruppen.

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen med SMS

Nå kan du melde deg inn i faggruppen via SMS.

Send melding med kodeord "gastro" til 02409 ... og før du vet ordet av det er du innlemmet i det hyggelige gastrofellesskapet!

Spørreundersøkelse fra LMF

LMF gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om samvalg.

UiO ved Institutt for helse og samfunn inviterer til fagdag

Utvidet påmeldingsfrist til 18.januar. Kun få plasser igjen.

Informasjonsbrosjyrer for kontinent ileostomi

Informasjonsbrosjyrer om kontinent ileostomi på norsk og engelsk.

NSFs skriververksted ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

NSF arrangerer skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse 2019

"Sykepleie og digtalisering – samspill i praksis"

Tidspunkt: 13 februar 09:00 - 14 februar 14:30 2019

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Arrangør: NSF og NSFs faggruppe for e-helse