Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Litt om oss:

Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF. Medlemmene er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og fordøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske sengeposter. 

Faggruppens målsetting er å øke kunnskapen om gastroenterologiske undersøkelses- og behandlingsmetoder, stimulere til fagutvikling og sykepleieforskning, utveksle erfaringer og fremme samarbeidet blant gastroenterologisk personell.  

Hvert år arrangeres det Nasjonalt fagmøte for sykepleiere i gastroenterologi. Og faggruppen er også med å arrangerer nasjonalt IBD symposium hvert år. 

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2021

Nasjonalt fagmøte for gastrosykepleiere er åpent for alle men retter seg spesielt mot sykepleiere som jobber innenfor alle områder for fordøyelsessykdommer og tarmsykdommer. 

Fagmøtet 2021 er  4.-6. februar på Lillehammer.

 

 

Nasjonalt IBD møte for sykepleiere

Grunnet korona-situasjonen blir det Nasjonale IBD møtet utsatt til 2021. 

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen

Du kan melde deg inn i faggruppen enten via nettsidene eller SMS:

ESGENA/UEGW 2020

På grunn av situasjonen rundt Covid -19 blir UEGW og ESGENA konferansen avlyst i sin opprinnelige form. Det blir derfor arrangert en virituell konferanse i stedet:¨

"UEG Week Virtual 11.-13. oktober 2020"

Ny studie i behandling av Mb Chrons

Professor Jørgen Jahnsen og doktorgradsstudent Kristian Espeland ved Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo er ansvarlige for en ny klinisk studie.  

Covid-19 og Endoskopi

ESGENA har for tiden en spørreundersøkelse hvor de undersøker hvordan Covid-19 har påvirket arbeidssituasjonen i Europa til ansatte innen endoskopi og gastroenterologi.

 

BIOSTOP studien

Angående pasienter som har ulcerøs kolitt og behandles med infliksimab eller adalimumab:

 

Foredrag fra Nasjonalt Fagmøte 2020

For dere som deltok på Nasjonalt fagmøte og ønsker foredragene tilsendt: