Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Faggruppens medlemmer er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og førdøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske enheter. Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF.

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2019 med generalforsamling og valg

Nasjonalt fagmøte 2019 avholdes  07.-09. februar 2019. Påmeldingen er nå åpnet! Meld deg på før 1. desember og få redusert kongressavgift!

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen med SMS

Nå kan du melde deg inn i faggruppen via SMS.

Send melding med kodeord "gastro" til 02409 ... og før du vet ordet av det er du innlemmet i det hyggelige gastrofellesskapet!

Videreutdanning i Klinisk sykepleie - Gastrosykepleie

Nytt kull i Klinisk sykepleie - Gastrosykepleie ved Høgskolen på Vestlandet avdeling Bergen planlegges oppstart høsten 2018!

Utdanning- og forskningskonferansen 2018.

Tema for konferansen er «LÆRING FOR LIVET- I PRAKSIS OG AKADEMIA» og finner sted på Scandic Holmenkollen Park Hotel 18.-19. oktober.

Sykepleien søker nye bokanmeldere

Har du lyst til å prøve deg? 

 

Nasjonalt IBD møte

Nasjonalt IBD møte arrangeres 13 september på Oslo Kongressenter. Påmeldingen er åpnet og vi håper du finner programmet interessant og at du ønsker å delta. 

 

Endoskopikurs - Ullevål sykehus

Oslo univeristetssykehus – Ullevål arrangerer endoskopikurs 24.–25. september 2018.