Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Litt om oss:

Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF. Medlemmene er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og fordøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske sengeposter. 

Faggruppens målsetting er å øke kunnskapen om gastroenterologiske undersøkelses- og behandlingsmetoder, stimulere til fagutvikling og sykepleieforskning, utveksle erfaringer og fremme samarbeidet blant gastroenterologisk personell.  

Hvert år arrangeres det Nasjonalt fagmøte for sykepleiere i gastroenterologi. Og faggruppen er også med å arrangerer nasjonalt IBD symposium hvert år. 

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2021

Nasjonalt fagmøte for gastrosykepleiere er åpent for alle men retter seg spesielt mot sykepleiere som jobber innenfor alle områder for fordøyelsessykdommer og tarmsykdommer. 

Fagmøtet 2021 er  4.-6. februar på Lillehammer.

 

 

Nasjonalt IBD møte for sykepleiere

Grunnet korona-situasjonen blir det Nasjonale IBD møtet utsatt til 2021. 

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen

Du kan melde deg inn i faggruppen enten via nettsidene eller SMS:

SADE 2020

SADE (Scandinavian Association for Digestive Endoscopy) kurset arrangeres årlig i januar, i 2020 er København vertsbyen. 

 

https://www.sade.dk 

 

Pakkeforeløp kreft

Kjenner du til hva "Pakkeforløp for kreft" innebærer for deg og dine pasienter? 

Spørreundersøkelse fra LMF

LMF (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer) har for tiden en spørreundersøkelse hvor målgruppen er helsepersonell som i liten eller stor grad snakker med pasienter med fordøyelsessykdommer. 

 

Seksualitet og IBD

Her får du råd og veiledning om slike spørsmål fra sexolog Randi Gjessing og IBD-sykepleier Julie Hellan.

Inflammatory Bowel Disease Nursing Manual

Ny bok fra forlaget "Springer".