Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Litt om oss:

Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF. Medlemmene er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og fordøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske sengeposter. 

Faggruppens målsetting er å øke kunnskapen om gastroenterologiske undersøkelses- og behandlingsmetoder, stimulere til fagutvikling og sykepleieforskning, utveksle erfaringer og fremme samarbeidet blant gastroenterologisk personell.  

Hvert år arrangeres det Nasjonalt fagmøte for sykepleiere i gastroenterologi. Og faggruppen er også med å arrangerer nasjonalt IBD symposium hvert år. 

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2021 - AVLYST

Styret har enstemmig vedtatt å avlyse fagmøtet. Generalforsamling med valg går som planlagt i digital utgave.

 

 

Nasjonalt IBD møte for sykepleiere

Grunnet korona-situasjonen blir det Nasjonale IBD møtet utsatt til 2021. 

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen

Du kan melde deg inn i faggruppen enten via nettsidene eller SMS:

Spørreundersøkelse fra LMF

LMF (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer) har for tiden en spørreundersøkelse hvor målgruppen er helsepersonell som i liten eller stor grad snakker med pasienter med fordøyelsessykdommer. 

 

Seksualitet og IBD

Her får du råd og veiledning om slike spørsmål fra sexolog Randi Gjessing og IBD-sykepleier Julie Hellan.

Inflammatory Bowel Disease Nursing Manual

Ny bok fra forlaget "Springer".

Ny Cøliaki-pille studie

Det testes nå ut en ny cøliaki-pille. Dette er en fase 2 studie der effekt på pasienter undersøkes.

Mangelfulle kunnskaper om mestrinskurs for stomiopererte

Det "hemmelige tilbudet"