Revmatologi

NSFs faggruppe for sykepleiere i revmatologi

Siste nyheter fra Revmatologi

Velkommen til NSFs faggruppe for sykepleiere i revmatologi

FSR startet som en interessegruppe for sykepleiere i revmaomsorgen september 1988. Bakgrunnen var et ønske om at sykepleiere som arbeidet i revmaomsorgen i Norge skulle ha en interessegruppe hvor man kunne dele kunnskaper og erfaringer med hverandre. Gruppen skal gi oss mulighet til å arbeide mot vårt felles mål:

GOD SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED REVMATISKE SYKDOMMER.

Kriterier og søknadsskjema til NSF-FSR stipend

Lyst til å dra på studietur, eller delta på kongress? NSF-FSR deler hvert år ut stipend med inntil kr 4000,- for medlemmer. Søknadsfrist er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Her finner du oversikt over kriterier og søknadsskjema.