Revmatologi

NSFs faggruppe for sykepleiere i revmatologi

Siste nyheter fra Revmatologi

Velkommen til NSFs faggruppe for sykepleiere i revmatologi

FSR startet som en interessegruppe for sykepleiere i revmaomsorgen september 1988. Bakgrunnen var et ønske om at sykepleiere som arbeidet i revmaomsorgen i Norge skulle ha en interessegruppe hvor man kunne dele kunnskaper og erfaringer med hverandre. Gruppen skal gi oss mulighet til å arbeide mot vårt felles mål:

GOD SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED REVMATISKE SYKDOMMER.