Sykepleieforskning

Norsk selskap for sykepleieforskning NSF

Norsk selskap for sykepleieforskning er nå blitt en faggruppe i NSF. Gruppens overordnede mål er å bidra til å styrke kvaliteten i sykepleie til pasientene ved å utvikle sykepleiens kunnskapsmessige fundament gjennom forskning og utviklingsarbeid.

Siste nyheter fra Sykepleieforskning

The fourth Nordic Conference in Nursing Research

 

Velkommen til konferanse i København i 16-18 June 2020 
The fourth Nordic Conference in Nursing Research

 

Faggruppens styre i perioden 2017-2019

Faggruppens styre frem til GF i 2019

Nytt styre i Faggruppe for sykepleieforskning NSF

Kjære alle medlemmer

 

Nordic Conference in Nursing Research 2018

Velkommen til konferanse i Oslo 13-15 juni 2018!

Nordisk sygeplejeforskning blir e-tidsskrift

Styringsgruppen for Nordisk sygeplejeforskning (Nordisk sykepleieforskning) har bestemt at tidsskriftet blir e-tidsskrift fra 1. januar 2016. 

Ny styresammensetning

Norsk selskap har fått ny styresammensetning fra 19. november 2015.

Innmelding via sms

Nå er det mulig å melde seg inn i faggruppen ved å sende en sms med kodeord FORSKNING til 02409.