Fag, utdanning og forskning

Fag

Hvert år arrangerer vi Akuttdagene - en sykepleiefaglig konferanse for sykepleiere og ledere som jobber innen akuttmedisin.