Om faggruppen

Akuttsykepleier ved Ullevål sykehus i Oslo, Therese Tveit
Akuttsykepleier og medlem Therese Tveit ved Ullevål sykehus i Oslo

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) er faggruppen for NSF-medlemmer med videreutdanning i akuttsykepleie, NSF-medlemmer med eller uten videreutdanning som arbeider i akuttmottak, AMK-sentraler, prehospitale tjenester, legevakt, LV-sentraler og andre akuttmedisinske arbeidsfelt. 

Styremøter 2020

  • 4. - 5. februar
  • 19. - 20. mars
  • 8. - 9. juni
  • 14. - 15. september
  • 13. oktober