NSF og Unio stat i streik

Aina Lekens

Aina Lekens, anestesisykepleier og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger

Denne streiken handler først og fremst om å få beholde en tariffavtale som i større grad ivaretar statlig ansatte med høy utdanning. Vi har full forståelse for LO som er opptatt av likelønn og å heve de lavtlønte i yrker med lav utdanning. Det er viktig. Samtidig må vi innse at den norske velferdsstaten også er avhengig av å rekruttere og beholde statlig ansatte med høyere utdanning, forsknings- og utviklingskompetanse for å sikre at offentlige tjenester, som f.eks helse og utdanning, er av høy kvalitet og følger utviklingen i samfunnet forøvrig. Da må vi ha på plass mer fleksibilitet slik at statlig ansatte ikke lekker over i det private. Når det gjelder utdanningene av spesialsykepleiere spesielt, har vi allerede i dag store utfordringer med å rekruttere ansatte med førstekompetanse, blant annet fordi de går betydelig ned i lønn ved overgang fra klinisk arbeid på sykehusene. I verste fall risikerer vi å måtte redusere utdanningskapasiteten i mangel på folk. Og det er i alle fall ikke befolkningen tjent med. Derfor er vi i NSF og Unio stat i streik. Høyere utdanning skal også lønne seg i staten.